Blog Ik geloof het wel (moeder en dochter)

Briefwisseling van een moeder en dochter over geloven

In de huis aan huiskrant Kampen.nl stond tweewekelijks een blog van onze voorganger ds. Anneke van der Velde en haar dochter Geerke. In een briefwisseling aan elkaar vertellen zij elkander hoe zij in het geloof en het leven staan. Nadat deze krant per 1/1/2018 werd opgeheven, lag de briefwisseling geruime tijd stil.

Inmiddels hebben de dames de pen weer opgepakt en in Weekblad De Brug een nieuwe uitlaatklep voor hun gedachtenspinsels gevonden. Iedere maand kunnen wij weer hun wetenswaardigheden in print, en hier, digitaal vinden.

Even voorstellen: Anneke

Even voorstellen… Ik ben Anneke, moeder van Geerke van 19 en Willemijn van 15. Ik ben voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen in Kampen. Wij kerken in de Levensbron aan de Vloeddijk. Naast voorganger ben ik ook geestelijk verzorger in het revalidatiecentrum De Vogellanden en organisatieadviseur binnen de landelijke protestantse kerk. Mijn geloof is ruimdenkend, vragend en zoekend.

Ik ben benieuwd of en hoe het geloof nu leeft voor met name mijn oudste dochter, die nu haar weg naar zelfstandigheid maakt. Daarover wil ik graag in briefvorm met haar schrijven. We zullen elkaar bevragen op hoe we in het leven staan en hoe geloof daar deel van uit maakt….

Even voorstellen: Geerke

En ik ben Geerke, 19 jaar, en student Culturele Antropologie en Islam en Arabisch aan de Universiteit van Utrecht. Ik ben door mijn moeder opgevoed binnen een christelijk traditie. Als baby ben ik gedoopt en ik ga af en toe met mijn moeder mee naar de kerk.

Nog steeds heb ik een interesse voor religie en de vertellingen die daarbij horen. In mijn studies houd ik mij bezig met de rol die religie en levensbeschouwing in het leven van mensen spelen. Ik ben echter niet zo vast van geloof als mijn moeder. Mijn benadering van het geloof is eerder wetenschappelijk. De steun die mijn moeder aan haar geloof ontleent, ervaar ik niet.

Ik geloof het wel: De dominee en de imam

Lieve mama, In jouw laatste column vraag je me of ik mijn kinderen wil laten dopen. Ik vind dat eigenlijk een voorbarige vraag. Ik weet het simpelweg nog niet en het is ook niet een vraagstuk waar ik op dit moment veel emotionele waarde aan hecht. Dat is helaas het...

Blog “Ik geloof het wel”: ‘Iedere mug ziet een stukje olifant’

Lieve Geerke, In je laatste brief vraag je me ‘hoe ik zo bij de vrijzinnigen terecht ben gekomen’. Ik kan nu een heel verhaal beginnen over dat ik synodaal gereformeerd ben opgevoed, nu belijdend lid ben van de PKN, maar me ook zeer thuis voel bij de Vereniging van...

Blog: ik geloof het wel ‘Kerkhoppen’

Lieve mama, In mijn laatste brief vroeg je mij naar een plan van mij en een goede vriend, Thomas (die ik volgens mij wel eens eerder heb aangehaald in deze serie), om te gaan ‘kerkhoppen’. We wilden elke zondag een andere kerk bezoeken om zo een beetje een beeld te...

Ik geloof het wel: ‘opa op een wolk’

(een noot van de webredactie) De briefwisseling over ‘geloven’ tussen moeder (Anneke van der Velde) en haar dochter (Geerke Visser) konden we eerder in print iedere twee weken volgen in de huis-aan-huis krant Kampen.nl. Toen deze krant per 1/1/2018 werd opgeheven, lag...

Ik geloof het wel: in welk lied hoor jij God doorklinken?

Lieve Geerke, Mooi dat je mee was, afgelopen zondagmorgen naar de dienst in de Levensbron! Ik vind het toch heel fijn als je mee gaat naar de kerk. Al begrijp ik natuurlijk best dat kwart over tien voor studenten op zondagochtend een hopeloze tijd is.. Maar afgelopen...

Briefwisseling “Ik geloof het wel”: We bidden zo

Lieve mama, Ik gaf afgelopen week Nederlandse taalles aan twee oudere mannen. De één was per boot gevlucht uit Syrië, de oudste van de twee kwam uit Irak. De man uit Irak was leraar Engels geweest in Bagdad, dus de communicatie met hem verliep redelijk soepel. Het...

‘De hemel raakt de aarde even aan’

Lieve Geerke, In je laatste brief vraag je me of ik God wel eens ervaar. Of juist helemaal niet. Dat is een hele moeilijke vraag… Want ik weet niet wie of hoe God precies is, en hoe God zich laat zien. Ik kan je wel beschrijven wanneer ik de diepte of de schoonheid...

Ik geloof het wel: allerlei nieuwe inzichten

Lieve mama, Jij vroeg me in je laatste column hoe het gaat in Utrecht. Het gaat goed in Utrecht. Los van het feit dat Utrecht een hele mooie stad is waar een heleboel lieve mensen wonen, ben ik op het moment ook heel blij met mijn studies. Ik volg op het moment...

‘Drink met een vrolijk hart je wijn’

Lieve Geerke, Het is alweer even geleden dat ik je heb geschreven. De vakantie zat ertussen. In jouw laatste brief vertelde je dat je op fietsvakantie ging. Dat is allemaal alweer achter de rug; je bent alweer begonnen met je studie in Utrecht. Je vroeg me in je...

Fietsvakantie; even rust

In een tweewekelijkse blog volgen we de briefwisseling van moeder (Anneke, voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen in Kampen-Noordoostpolder) en dochter (Geerke) over geloven. In haar allernieuwste (en waarschijnlijk laatste) bijdrage vertelt Geerke hoe ze...