Aanmelden

Met bijgaand formulier kun je je aanmelden als belangstellende van de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen-Noordoostpolder. Je ontvangt (gratis en vrijblijvend) onze digitale nieuwsbrief en blijft zo op de hoogte van de activiteiten die onze vereniging organiseert. 

Maar natuurlijk hopen wij dat je belangstelling verder gaat dan het ontvangen van onze nieuwsbrief en van het bij gelegenheid bijwonen van onze (vele) activiteiten. We zouden je natuurlijk ook graag als lid van onze vereniging willen verwelkomen.

Ben je al lid van een ander kerkgenootschap? Geen bezwaar; je hoeft dat niet op te zeggen. 

Voor een minimumbedrag van 50 euro per jaar kun je volop meepraten en -doen! Voor informatie: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Wat biedt het lidmaatschap van onze vereniging?

Als lid van de Vereniging van Vrijzinnigen…

  • … heb je het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen en mee te praten over het te voeren beleid;
  • … heb je recht op een bezoek van onze voorganger (2 tot 3 x per jaar) om met haar een pastoraal gesprek te hebben;
  • … kun je de voorganger vragen een woordje te doen bij een geboorte, huwelijk of overlijden;
  • … krijg je korting op de door ons georganiseerde reisjes.

Het lidmaatschap kent geen vaste (maximale) contributie. Je bepaalt zelf wat het lidmaatschap je waard is (met een minimum van vijftig euro). 

Wil je lid worden van onze vereniging? Stuur dan een mail naar: secr.vvvkampen.nop@gmail.com

Privacyverklaring

Vanzelfsprekend gaan we zorgvuldig met de door jou verstrekte gegevens om. We zullen je gegevens niet aan derden verstrekken. Mailadressen worden uitsluitend, met jouw toestemming, gebruikt voor het toezenden van onze digitale nieuwsbrief, of wanneer onze vereniging meent alle leden en belangstellenden een bericht te moeten sturen. Derden krijgen nimmer toegang tot deze bestanden. Kortom: jouw privacy is ons heilig.