Heden verleden toekomst

Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen-Noordoostpolder is ruim 110 jaar jong. Na de ‘Zondag anders’ bijeenkomst op 12 februari 2017 komen leden en belangstellenden bijeen om het glas te heffen op de verjaardag van de vereniging.

‘Heden – Verleden – Toekomst’, het thema van de zondag bijeenkomst en de aansluitende receptie.

Verleden

Op 14 februari 1907 wordt in Kampen de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden opgericht. 27 leden van de Hervormde gemeente te Kampen maken zich bezorgd over de eenzijdige, starre koers van hun kerk en missen het geluid van een vrijzinnige predikant. Zij  doen het verzoek aan de kerkenraad van de Hervormde gemeente om eens in de vier weken in de kerkgebouwen een vrijzinnige predikant te laten voorgaan.

Nadat de kerkenraad van de Hervormde gemeente negatief had beslist wenden de, inmiddels 125 leden van de VVH, zich tot de Evangelisch Lutherse gemeente met hetzelfde verzoek. Hierop volgt een positief antwoord.

Heden

Een inmiddels 110 jaar lang spoor van de Kamper vrijzinnigheid, op verschillende locaties en onder begeleiding van vele voorgangers, gaat nog steeds door. Actief in de zoektocht naar spiritualiteit, religiositeit en zingeving biedt de vereniging een plaats waar bezoekers elkaar kunnen steunen in hun individueel levenspad. Met Levensbron als ontmoetingsplaats van mensen van een diversiteit aan denkrichtingen.

Toekomst

De Toekomst is nog een ongerept beeld, maar geeft de kleuren van Hoop en Vertrouwen.  Een  bloem, verbeelding uit de  natuur , gericht naar het licht, brengt de woorden verleden, heden en toekomst in beeld. De blauwe, wijkende kleur voor het Verleden. De groene staande kleur voor het Heden en de rode komende kleur voor de Toekomst. Rond de rode kleur, de bloem, vormt het licht de Toekomst.