Wat is vrijzinnig? 

Vrijzinnigheid is een moeilijk te omschrijven term. Daarom laten we liever zien wie we zijn door onze houding en activiteiten.

Wij streven een open, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst na. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en anders denkenden. Het betekent  vooral dat we proberen goed te leven samen met de medemens.

De Bijbel is hierbij een inspiratiebron en iedereen mag hier op zijn of haar  eigen manier uit putten.

En we proberen onszelf, de wereld  om ons heen en het onbenoembare te bestuderen, bewerken, bewonderen en kritisch te benaderen. Daarbij bespreken en toetsen we onze bevindingen aan elkaar om zo verder te kunnen komen op onze eigen spirituele reis. De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Wij voelen ons verwant met de ondogmatische traditie van het christendom.

Wie zijn wij?

Wij, Vrijzinnigen, hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden.

Wij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Dat moet de basis zijn voor een gedachtenuitwisseling over ieders individuele levenspad en de steun die we elkaar kunnen geven op de zoektocht. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving. 

Bij ons…

Vind je een plek waar je door praten, denken en doen je kunt verdiepen in het geheim van het bestaan;

Kun je jezelf zijn, met je eigen  levensovertuiging en achtergrond;

Ervaar je diverse overtuigingen, rituelen, symbolen en verhalen waaruit je de eigen waarheid mag ontwikkelen;

Is de voorganger je begeleider en coach, met ruime kennis van diverse religieuze- en wijsheidstradities – een vertrouwde gesprekspartner;

Ontstaat innerlijke beroering ook door stilte, beeld, muziek, kunst en literatuur – jouw inspiratie;

Delen we waarden als acceptatie, tolerantie, rechtvaardigheid en zelfverantwoording en proberen we hiermee bij te dragen aan diversiteit in de samenleving; en

Bestaat er geen keurslijf van leefregels, vaste waarheden en strakke organisatie.