ANBI

ANBI

De Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), via een collectieve beschikking aangesloten bij de landelijke VVP-Nederland te Utrecht onder beschikkingnummer : 004355829. Giften aan de VvV- Kampen kunnen dus in de belastingaanslag als aftrekbare kosten worden opgevoerd.

ANBI groepsbeschikking VVP-Nederland

Lijst gemeentes groepsbeschikking

De statutaire naam is Vereniging van Vrijzinnigen gevestigd te Kampen. Opgericht op 14 februari 1907 te Kampen en met ingang van 2004 is door opheffing van de plaatselijke Vereniging van Vrijzinnige Hervormden het werkgebied uitgebreid met de Noordoostpolder en de plaatselijke leden toegevoegd aan de VvV-Kampen.

Bezoekadres: Vloeddijk 62, 8261 GD Kampen, gebouw Levensbron
Postadres: Vloeddijk 62, 8261 GD  Kampen (secretariaat)

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059340

Overzicht documenten:

Staat van baten en lasten 2023

ANBI Overzicht Organisatie Vereniging van Vrijzinnigen 2024