Adres kerk, voorganger en bestuursleden 

Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder

Gebouw “Levensbron” Vloeddijk 62 te Kampen

Secretariaat
Henk Pippel
e: secr.vvvkampen.nop@gmail.com

Voorganger
Ds. A.(Anneke) T. van der Velde
e: veld5834@planet.nl
t: 06-526 808 94

Dagelijks bestuur 

Voorzitter (ad interim)
B. (Bram) Carsouw
e: secr.vvvkampen.nop@gmail.com
t: 06-14604972

Penningmeester 
H. (Henk) Pippel
e: secr.vvvkampen.nop@gmail.com
t: 06-27325123

Koster
Henk van Marle
e: henkvmarle@gmail.com