Als voorganger van onze Vereniging is het voor mij belangrijk om in de diensten goed aan te sluiten bij de beleving van onze leden en gasten. In de wandelgangen krijg ik wel eens feedback, maar ik zou daar graag expliciet en structureel ruimte voor willen scheppen. Daarom wil ik jullie uitnodigen om op 9 mei, 's ochtends om 10 uur in de Levensbron met mij van gedachten te wisselen over de vorm, het karakter en de inhoud van de diensten die ik verzorg. Welke elementen spreken aan? Welke minder?...