De Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen zoekt voor onbepaalde tijd op contractbasis van 16 uur per week een inspirerende energieke voorganger;• met gevoel voor vrijzinnige religieuze spiritualiteit, filosofie en mystiek • die in staat en bereid is pastoraat, diensten en activiteiten te vernieuwen • die goed om kan gaan met verschillende tradities en religieuze bronnen • theologisch geschoold en handelend op academisch denk- en werkniveau Interesse? Vraag profielschets...