A.s. zondag is het gedachtenisdienst. Aan het eind van het jaar gedenken we de mensen uit onze kring die het afgelopen jaar zijn overleden. Ook is er gelegenheid een lichtje aan te steken voor anderen die ons zijn ontvallen. Lang geleden of nog maar recent. Dichtbij of veraf. Er zal muziek klinken, we zullen mooie liederen zingen en de Bijbeltekst uit Mattheüs 5 staat centraal: ‘Gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden…’. Wat ligt er verborgen in deze tekst?

Allemaal van harte welkom!

Download hier de liturgie (in PDF)

Datum/Tijd: 19/11/2023 | 10:15 - 11:30 uur