Al jarenlang is hij de grote roerganger achter de filosofische avonden in Levensbron: Bart Wallet. Ook het komende seizoen is hij weer van de partij. Natuurlijk geheel in stijl met ons jaarthema. ‘De bedoeling is elke avond een deelthema in te leiden en om er daarna met elkaar over in gesprek te gaan’, zo vertelt hij. De Thema’s zijn: Wie ben ik? Wie ben jij? Wie zijn wij? en Wie zijt gij?

1. Wie ben ik?
In de tempel van Apollo in Delphi stond volgens de overlevering de spreuk “Ken uzelf”. De ware kennis van het leven begint bij het kennen van jezelf, aldus de oude Grieken. Maar wat is het Zelf? En kunnen wij onszelf wel kennen? Wat is het ik? Valt het ik uiteen in vele gedaanten, al naar gelang de omstandigheden? Worden wij meer “ik” naarmate we ouder worden? En valt het oordeel van de ander over ons samen met het oordeel over onszelf?

2. Wie ben jij?
Elke dag hebben wij te maken met de mens tegenover ons. We spreken met hem of haar en dat laat een indruk achter. Hebben wij daarin altijd een vooringenomenheid? De filosoof Levinas heeft indringend gekeken naar de wijze waarop wij naar de ander kijken. Het gelaat van de ander doet een beroep op ons, daar begint onze verantwoordelijkheid. In onze wereld worden wij geconfronteerd met mensen en hun culturen die soms mijlenver van ons af staan. Maar zijn het dan ook andere mensen? Zijn het niet mensen zoals ook wij zijn, met dezelfde gevoelens, met dromen en verlangens, die lief hebben en geliefd willen worden?

3. Wie zijn wij?
We ontkomen er niet aan. We leven in een gemeenschap. Dat betekent inleveren op autonomie en mogelijkheden. Maar er is ook een andere kant: die gemeenschap levert ons veel op, we hebben er veel aan te danken. Het “wij” is ook de massa, de groep waar je bij hoort of bij wilt horen. Wat is de invloed van die groep op ons denken, op ons gedrag? Er is behoefte aan duiding, aan waar je bij hoort, welke politieke richting je kiest, met wie je geassocieerd wilt worden en nog meer: met wie niet.

Kan het groepsdenken ook bedreigend zijn voor je persoonlijke stijl en ontwikkeling? Zijn saamhorigheid en verbondenheid met een bepaalde groep voorwaarden voor een goed leven? Zijn daarop antwoorden vanuit de sociale filosofie?

4. Wie zijt Gij?
Wie die vraag stelt, gaat er vanuit dat God een realiteit is, maar tegelijkertijd is er de indringende vraag naar het “zijn” van God. Enerzijds is er de uitspraak van Meister Eckhart “Over God wil ik zwijgen”, anderzijds is God in kaart gebracht in talloze dogmatische systemen. Bij Spinoza valt God zo ongeveer samen met de natuur. En in het spirituele denken is God een entiteit geworden die tussen mystiek en wazigheid inhangt. Er is niet alleen de vraag: Is God te bewijzen? Maar ook: over welke God hebben we het dan? Een abstracte God of een God waarmee je in relatie kunt treden?

Data in 2022: 27 januari en 17 februari.

Datum/Tijd: 27/01/2022 | 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Levensbron