De zin van het leven… Wie denkt daar niet over na? Vaak wordt het onderwerp even aangestipt in een goed gesprek of bij de borrel. Maar er echt over doorpraten? Dat doen we niet zo snel. In deze gespreksgroep is daar alle ruimte voor. In een viertal bijeenkomsten (op de dinsdagavond) bespreken we passages uit het boek van Fokke Obbema: ‘De zin van het leven’.

Fokke Obbema is journalist. Hij publiceerde in 2018 een veertigtal prikkelende gesprekken met zeer uiteenlopende gesprekspartners, waarbij de eerste vraag telkens luidde: ‘Wat is de zin van ons leven?’. Deze interviews zijn gebundeld in een boek.

Prachtig palet
Zo vertellen onder andere een filosoof, een oud-ambassadeur, een cabaretier en een vastgoedondernemer wat voor hen de zin van het leven is. Dit levert een prachtig palet aan inspirerende gesprekken op, die hopelijk ook ons aanzetten om onze belangrijkste vragen en inzichten met elkaar te delen. We gaan onder andere in op ‘Levensovertuiging en zingeving’, ‘Ziekte en zingeving’, ‘Verlies en zingeving’, ‘Natuur en zingeving’ en ‘Generaties en zingeving’.

Voor de bijeenkomsten van de gespreksgroep worden telkens twee of meer interviews gekozen. Laat als deelnemer daarom altijd je mailadres achter, zodat Anneke je het ‘huiswerk’ kan doorgeven. De avonden worden altijd voorbereid en ingeleid (door Anneke of een vrijwilliger die zich aanmeldt) en vinden plaats van 19.30 uur – 21.00 uur in de Levensbron.

De avonden vormen een reeks, maar kunnen desgewenst afzonderlijk worden bijgewoond. Als vervoer een probleem is; neem dan even contact op, zodat we daar een oplossing voor vinden!

Opgave bij Anneke: veld5834@planet.nl, 06-52680894.

De Gespreksgroep vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur op 20 september, 25 oktober, 22 november en 20 december in Levensbron.

 

Datum/Tijd: 22/11/2022 | 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Levensbron