Bij de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder is het nieuwe seizoen weer begonnen. Naast de gebruikelijke vrijzinnige diensten, betekent dit ook weer een programma vol boekbesprekingen, lezingen, literatuur- en filosofieavonden. Maandag 13 september trapte voorganger Anneke van der Velde af met de boekbesprekingsreeks van vier avonden over ‘Gnosis en Gnostiek; de bevrijding van de liefde’, een boek van Bram Moerland. Maandag 4 oktober vindt de tweede avond plaats.

‘De vondst van oude gnostische teksten uit de begintijd van het Christendom bracht een schokgolf teweeg’, vertelt Anneke. ‘Ze waren in de vierde eeuw door de kerk verboden en hadden vernietigd moeten worden. Maar monniken van een klooster bij Nag Hammadi verstopten ze in een kruik en begroeven ze. Het duurde nog tot 1945 voor ze weer gevonden werden. Uit die teruggevonden teksten komen een heel andere Jezus en een heel andere visie op de mens tevoorschijn dan die we kennen uit het kerkelijke christendom. Jezus is in de gnostiek een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: ‘Mens sta op en herinner jezelf’. Kern van de gnostische zienswijze is dat in elk mens een innerlijk weten van liefde woont. De gnostiek als spirituele traditie biedt de mens een weg naar de bevrijding van de liefde in hemzelf. In deze boekbespreking lezen we teksten van Bram Moerland.’ Een ieder die wil meedoen, wordt gevraagd zich vooraf bij Anneke te melden. De avond is zowel live, in Levensbron, als via Zoom – rechtstreeks – bij te wonen en wordt gehouden op maandag 13 september van 19.30 tot 21.00 uur. De volgende data zijn 4 oktober, 18 oktober en 8 november. Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Deelname is gratis.

Datum/Tijd: 04/10/2021 | 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Levensbron