Gezien de verslechterende situatie rondom corona en de gezondheidsrisico’s voor onze kerkgangers, heeft het bestuur besloten om de Nieuwjaarsdienst alleen te streamen

Dat houdt in dat er tijdens de dienst geen mensen in de St. Annakapel kunnen worden ontvangen. U kunt de dienst volgen via YouTube.

Onze eerste dienst in het nieuwe jaar. Zoals gepland vanuit de Sint Annakapel. Vanaf 10.15 uur, maar helaas zonder bezoekers. Wie de dienst live wil volgen, kan dat doen door naar de livestream te kijken. Hiertoe is door het bestuur besloten vanwege de verslechterde situatie rondom corona. Anneke: ‘In deze dienst staan een tekst van Etty Hillesum en een gedicht van Ida Gerhardt centraal. De laatste dicht: ‘Ik houd het linnen blank…’ Wat zegt deze dichtregel ons aan het begin van een nieuw jaar?’
Er is een koortje (Bram Carsouw, Henk, Pippel, Widh Held, Fintje v.d. Scheer en Rianne Laarman) en aan het einde van de dienst tonen we een filmpje met het lied ‘Stil is de straat…’ met mooie beelden van Kampen. Wil je het ‘live’ meemaken en meteen meelezen en zingen? Dan is het fijn om de liturgie van tevoren uit te printen (dat kan via deze link).

Datum/Tijd: 02/01/2022 | 10:15 - 11:30 uur