Er worden dit jaar twee Ontmoetingsdagen gehouden, georganiseerd door de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland. De Ontmoetingsdag in Oost wordt op 8 oktober gehouden in Zwolle. Het belooft een inspirerende dag te worden, Anneke van der Velde verzorgt de opening. Dirk van de Glind houdt een pleidooi voor universele humaniteit en Kirsten Benschop gaat in haar voorstelling ‘Bronnen’ op zoek naar verbinding en (innerlijke) vrijheid en wat daarbij in de weg kan staan. Martijn van Kogelenberg zorgt voor de muzikale noot met zijn prachtige stem. Zie het programma (download in PDF)

Dirk van de Glind: ‘Christelijk geloven bevindt zich op een breuklijn tussen wat onherroepelijk voorbij is en wat meer dan ooit nodig is. Wil het relevant zijn voor het menselijk bestaan en wil het bijdragen aan herstel en voortbestaan van onze planeet, dan zullen bakens drastisch verzet moeten worden. Dat betreft in ieder geval de waarheidsclaim, de vergoddelijking van Jezus en het daarmee samenhangende negatieve mensbeeld. Een andere duiding van Jezus en zijn offer én de omslag van een negatief naar een positief mensbeeld zijn dan ook hard nodig. De focus moet verlegd naar de ontwikkeling van universele humaniteit, voorbij aan de grenzen van overtuiging, religie, volk en land. Want universele menselijkheid betekent dat we deel uitmaken van hetzelfde universum en organisch en principieel met alles en iedereen verbonden zijn. Dat biedt perspectief voor een hoopvolle toekomst.’  www.dirkvandeglind.nl 

Uit de voorstelling ‘Bronnen’ van Kirsten Benschop: ‘Want wij kunnen wel vol zijn van klimaatbeheersing, gelijke rechten en democratie, maar wat kunnen we met deze grote wij-thema’s als we dichtbij huis vaak al moeite hebben om samen te leven en elkaar te verdragen? Ook de kerk als samenbindende factor lijkt verdwenen en God deden we misschien wel samen met die kerk weg. Onrustig zijn we, zoekend en het lijkt of we maar geen grond kunnen vinden om in te wortelen.’
Kirsten gaat te rade bij klassieke en hedendaagse schrijvers, filosofen en religieuzen uit verschillende tradities. Wat hebben zij ons te zeggen over dit thema? Het wordt ‘een gesprek’ met hen in speelse dialogen. www.k-ontour.nl

Datum: 8 oktober 2022
Tijd: 10.30 tot 15.30 uur (inloop vanaf 10 uur)
Locatie: Apostolisch Genootschap Zwolle
Kosten: € 15
Opgave voor 5 oktober: via info@vrijzinnig.nl of 030-8801497
Iedereen is welkom! (uit het hele land)

Datum/Tijd: 08/10/2022 | 10:00 - 15:30 uur