‘Op 15 juni is de ‘corona gespreksgroep’ bij elkaar geweest’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘We hebben met elkaar besproken wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd, en wat de betekenis ervan is geweest in onze levens.’ Binnenkort is er een volgende ronde. Ze nodigt je hierbij van harte uit om mee te praten.

‘Op maandag 13 juli van 10.00 uur tot 11.30 uur (eerder werd nog een andere tijd gecommuniceerd; excuses daarvoor) is er een volgende bijeenkomst in de Levensbron. Dan gaan we vooral naar de toekomst kijken. Wat willen we vasthouden uit de afgelopen periode? Wat hebben we geleerd? En wat heeft deze periode betekend voor onze geloofs- en levensvragen? Er is nog ruimte voor meer deelnemers.’ Als je mee wilt doen: meld je dan even aan bij Anneke: veld5834@planet.nl.’