Een vrijzinnige geschiedenis van praktijken en rituelen rond de sterfelijkheid

Laurens ten Kate vraagt zich af hoe het zit met de menselijke sterfelijkheid. De dood is en blijft een ‘hard’ verschijnsel. Er is geen mens die aan de dood ontkomt.

Tal van tradities hebben echter pogingen gewaagd om die harde dood leefbaar te maken. We moeten toch op een of andere wijze met die dood in het reine weten te komen om ook het leven leefbaar te houden. Want onze visie op de dood is nog altijd mede-bepalend voor de manier waarop we tegen het leven aankijken. Kennelijk wordt de kwaliteit van het ons leven mede vorm gegeven door het antwoord op de vraag hoe we tegen de dood aankijken.

Ten Kate gaat in op de recente, vernieuwende filosofische literatuur over deze thematiek, om ten slotte naar de actualiteit te gaan: hoe zou een ander denken over leven, sterven en dood eruit zien? Hij beschrijft – cultuurhistorisch – de verschillende wijzen waarop de dood ‘leefbaar’ wordt gemaakt: Egypte, India, de Stoa, het jodendom, christendom. En… hoe zou dat ons kunnen helpen om een (her)nieuw(d)e kwaliteit van leven te vinden?

Donderdag 23 november, aanvang 20.00 uur in Levensbron aan de Vloeddijk 62 te Kampen. Toegang bedraagt 7,50 euro (inclusief koffie en thee). Aanmelden wordt op prijs gesteld: info@rinusvanwarven.nl.