In Weekblad De Brug verscheen maandag 21 augustus een artikel over de intensieve samenwerking tussen de Evangelische Lutherse gemeente en de Vereniging van Vrijzinnigen. Bijgaand het originele aangeleverde bericht:

‘De Verrekijkers’ kijken naar het nieuwe seizoensprogramma:

‘Het gaat om de vragen, niet om de antwoorden’

Door Alex de Jong

Ze zijn het er over eens: de – inmiddels al decennialange – samenwerking tussen beide kerkgenootschappen is nog nooit zo intens geweest als de laatste jaren. Clement Roorda, voorzitter van de kerkenraad van de Evangelisch Lutherse gemeente in Kampen, en Bram Carsouw, voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnigen in Kampen-Noordoostpolder geven bovendien graag toe dat er inmiddels ‘zeer positieve’ gesprekken gaande zijn om de beide ‘clubjes’ – ‘ergens’ in de toekomst – te formaliseren. ‘Hoe dat precies vorm zal krijgen, dat weten we nog niet. Misschien gaan we wel ‘De Verrekijkers’ heten en zetten we die naam met grote chocoladeletters boven de deur’, zegt Carsouw lachend. ‘Maar eigenlijk moet het daar nu niet om gaan’, vindt Roorda en stelt: ‘Gezamenlijk zetten we een mooi programma met activiteiten voor de Kampenaren neer; voor al die mensen die nadenken over het leven, voor al die mensen die bezig zijn met spiritualiteit, maar voor wie de dogma’s van de bekende kerken een drempel zijn. Wij bieden een prachtig alternatief voor de mens die zoekt naar zingeving.’ De mannen zijn dan ook met recht trots op het programma dat voor het nieuwe seizoen is neergezet.

Al decennialang werken de twee geloofsgemeenschappen – eerder nog aangevuld met de Doopsgezinde Gemeente te Kampen – veel samen. Toch was de samenwerking nog nooit zo nauw en betrokken als de laatste jaren. En die samenwerking intensiveert het komende seizoen nog meer. Roorda: ‘Dat uit zich vooral in een mooi activiteitenprogramma voor het komende jaar, maar je ziet het ook terug in hoe de diensten inmiddels op elkaar zijn afgestemd en gezamenlijke vieringen. Andere jaren overlapten de afzonderlijke diensten elkaar nog wel eens, waardoor mensen soms moesten kiezen naar welke dienst ze wilden gaan. Op andere zondagen bleek dan ineens geen van de beide kerken een dienst te hebben. Nu wisselen de diensten elkaar iedere zondag af, zodat geïnteresseerden iedere zondag een vrijzinnige dienst zouden kunnen bijwonen.’

Ontkerkelijking
‘Een steeds grotere groep mensen ontkerkelijkt. Niet omdat ze niet meer geloven, maar omdat ze in ‘hun’ kerk niet meer vinden wat ze zoeken. Dat neemt niet weg dat al deze mensen wel met spiritualiteit bezig zijn en zoeken naar een bepaalde invulling van hun geloof. Wij kunnen, als vrijzinnigen, deze mensen houvast bieden’, aldus Roorda. ‘Wij willen graag jouw verhaal horen’, vult Carsouw aan. ‘Wij vertellen niet hoe iemand moet geloven. We gaan met elkaar in gesprek en respecteren elkaars mening en manier van geloven.’
Kunnen mensen deze vrijzinnigheid wel aan?
‘Er zijn mensen die het makkelijk vinden om vooral niet zelf na te denken; die ontlenen houvast aan dogma’s. Voor hen zal de traditionele kerk altijd voorop staan,’ zo stelt Carsouw. ‘Daarnaast heeft een groeiend aantal mensen behoefte aan een andere invulling’, weet Roorda. ‘Vrijzinnigheid is geen vrijblijvend iets’, gaat Carsouw verder. ‘Je moet altijd kritische vragen blijven stellen en blijven nadenken. Dat is niet altijd makkelijk.’ Dat weet de voorzitter van het bestuur van de Vrijzinnigen uit eigen ervaring. ‘Dogmatiek is veel gemakkelijker: ‘Zo is het en niet anders’. Daar hoef je niet over na te denken. Maar wij nodigen juist uit om na te denken. Dat betekent ook dat ik anders geloof dan vroeger. Door onderling ervaringen en verhalen uit te wisselen, kom je tot nieuwe inzichten. En ja, dat is een stuk lastiger dan vasthouden aan dogma’s. Desondanks: ik ben nu wel een stuk gelukkiger dan vroeger, dus het is het allemaal waard!’

‘Leven’
Het gezamenlijke programma met als rode draad ‘Leven’, geeft de geïnteresseerde medemens stof tot nadenken en helpt hem of haar bij het zoeken naar de antwoorden op belangrijke levensvragen. In vier ‘etappes’ worden de verschillende levensfasen van geboorte tot en met de dood behandeld. Een interessant programma dat voor elk wat wils biedt. Ook voor diegene die zich (nog) niet wil ‘bekeren’ tot het vrijzinnige gedachtegoed. ‘We zijn er voor alle Kampenaren’, benadrukt Roorda. ‘Net als dat ons Lutherse kerkgebouw – en het Verenigingsgebouw ‘Levensbron’ aan de Vloeddijk – er voor alle Kampenaren zijn.’ Kortom: iedereen is welkom om de gezamenlijke diensten, lezingen en bijeenkomsten bij te wonen. Puur vanuit de menselijke nieuwsgierigheid. Vrijblijvend. Carsouw: ‘Wij staan los van dogmatiek, los van vaste opgelegde ‘waarheden’. Bij ons gaat het om de (levens)vragen. Ons gezamenlijke programma is daar een afspiegeling van. En met elkaar zoeken we naar antwoorden.’