“There’s a crack in everything, that’s how the light gets in…” Deze regel uit een song van Leonard Cohen staat centraal in de bijeenkomst op de derde adventszondag.

We staan stil bij maakbaarheid, kwetsbaarheid, en de barsten in het leven waar paradoxaal genoeg soms glimpen van eeuwigheidswaarde in doorbreken. Deze zondag wordt in de liturgische traditie ‘gaudete’ genoemd: ‘verheug u!’. Hoe verhoudt zich dat tot het verdriet in het bestaan?

Deze derde advent (vrijzinnige dienst) wordt geleid door Anneke van der Velde.