KAMPEN – Zondag 24 november is het ‘Eeuwigheidszondag’. ‘Op deze zondag gedenken we traditiegetrouw de overledenen’, vertelt Anneke van der Velde, voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom in Levensbron aan de Vloeddijk. De dienst start om 10.15 uur.

‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft…’, gaat Anneke verder. ‘Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, en ook de laatste zondag voor advent. Het is dus terugkijken, maar ook vooruitkijken naar het licht dat komen gaat. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor hen die we moeten missen en die we willen gedenken.’