Het zijn bijzondere avonden; de filosofische avonden van de Verrekijkers, geleid door Bart Wallet. Avonden die tot nadenken stemmen en die bovendien goed bezocht worden. Eerder vroegen we ons af of het leven ‘zin’ heeft en of we met foetussen mogen experimenteren. Donderdag 18 januari is het de beurt aan ‘het zijn van de mens’. Maken onze emoties ons tot mens?

Tijdens de filosofische avonden behandelt Bart Wallet het leven in al haar facetten. Bart Wallet studeerde theologie. Tijdens zijn studie merkte hij dat hij een grote belangstelling kreeg voor de filosofie en voor belangrijke denkers zoals Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Friedriech Nietsche, Hannah Arend en Roger Scruton. Maar ook de klassieken bevallen hem erg goed: Plato, Socrates en Aristoteles.

Het zijn van de mens
Donderdag 18 januari 2018 poneert Wallet weer een paar mooie stellingen waarover de aanwezigen met elkaar in discussie gaan, zoals: ‘Maken onze emoties ons tot mens?’, ‘Kunnen wij normen en waarden objectief beoordelen?’, en: ‘Is religie noodzakelijk om een transcendente levensvisie te hebben?’.

Donderdag 22 maart volgt dan alweer de laatste bijeenkomst, die, geheel volgens het programma, in het teken zal staan van het einde van het leven.

Voor alle avonden geldt: aanvang 20.00 uur, Levensbron. Kosten: vrijwillige bijdrage (incl. koffie/thee). Aanmelden bij Rinus van Warven: info@rinusvanwarven.nl.