Geloof. Wie ben je en wat geloof je? Waarom? Bepaalt je afkomst wat je gelooft? Tijdens de laatste filosofieavond van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder (VvV), snijdt Bart Wallet een ‘gevaarlijk onderwerp’ aan. Waar eerder geloof geen rol speelde bij de voorgaande drie avonden, sluiten we donderdag 11 april af met juist wel een discussieavond over het geloof.

Bart vraagt zich hardop af: ‘Kun je meer troost ervaren als je gelovig bent, dan wanneer je niet gelooft? We gaan er met elkaar over in discussie!’ De avond is gratis toegankelijk en begint om 20.00 uur in Levensbron, Vloeddijk 62. De filosofie-bijeenkomsten van Bart zijn een bijzonder onderdeel van het seizoen programma van de VvV, waarbij leuke gesprekken plaatsvinden.

Gespreksvragen
Bart Wallet studeerde theologie. Tijdens zijn studie merkte hij dat hij een grote belangstelling kreeg voor de filosofie. Met name de existentiefilosofen hebben zijn  interesse. Belangrijke denkers zoals Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Friedriech Nietsche, Hannah Arend en Roger Scruton. Ook de klassieken bevallen hem erg goed: Plato, Socrates en Aristoteles.

‘’Er is meer tussen hemel en aarde dan jij vermoedt, Horatio”, zo tekende Shakespeare in zijn Hamlet op. Vanavond duiken we hier dieper in’, vertelt Bart. ‘Te bewijzen valt er niets. Want wat je kunt bewijzen hoef je niet te geloven. Je gelooft iets omdat je voor jezelf een reden hebt om aan te nemen dat het juist of waar is. Die reden kan emotioneel, doctrinair of afgeleid zijn. Voor jezelf staat het vast dat een bepaalde opvatting als levensovertuiging gewoon bij je past. Maar waarom is dat?’ Bart heeft een aantal gespreksvragen die hij deze avond graag de revue laat passeren: ‘Er zijn talloze mystieke ervaringen; is dat (legitieme) verbeelding, een psychische afwijking of moet je dat toeschrijven aan een goddelijke inspiratie? Als ik in Bagdad was geboren was ik nu een moslim geweest. Is je religieuze overtuiging grotendeels bepaald door de wieg waarin je geboren bent? Kun je meer troost ervaren als je gelovig bent, dan wanneer je troost niet uit het geloof kunt putten? Als je in God gelooft, heb je dan een persoonlijke relatie met God? En wat en hoe is die relatie dan? Of is sec het geloof dat God bestaat, ook het geloof in God? Heeft bidden zin? Voor wie? Voor jezelf of voor degene waarnaar je bidt? En hoe ervaar je dan die Ander tot wie je spreekt?’ Wil jij ook meepraten en je ervaring delen? Kom dan naar Levensbron aan de Vloeddijk. De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Er wordt slechts 1 euro gevraagd voor koffie of thee.