In vier avonden bespreekt Anneke van der Velde, voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder (VvV), het boek ‘God en ik: wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel’ van Alain Verheij. De eerste avond is op dinsdag 16 oktober.

Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, dominee en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij studeerde Theologie en Bijbelstudies, is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel, lid van het Theologisch Elftal van Trouw en is een van de curatoren van de Blendle-rubriek Geest. Wekelijks is hij als huisdeskundige op gebied van religie te horen bij De Ochtend op Radio 1.

Verdiepen
“God en ik” neemt de vraag ‘wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God?’ als uitgangspunt. Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In “God en ik” schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een ‘detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding.

Bijbel
Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt “God en ik” licht op hedendaagse levensvragen. Dinsdag 16 oktober is de aftrap. ‘Deze eerste keer zal het gaan over de inleiding en het eerste hoofdstuk’, vertelt Anneke. ‘We staan met name stil bij het begrip zonde. Zegt dit begrip je nog iets? Kun je er niets mee, of heb je het overboord gegooid? Wat betekent het in je leven? Hoe zou je dat eigentijds kunnen verwoorden? Ik hoop op een prikkelend en uitdagend gesprek met de deelnemers!’ De volgende avonden zijn op: 13 november 2018, 15 januari en 12 februari. Meld je via de mail bij Anneke, zodat ze je het huiswerk kan toesturen!

De besprekingen vinden plaats in Levensbron, Vloeddijk 62, vanaf 20.00 uur. Deelname is gratis (wel wordt er 1 euro voor koffie/thee gevraagd). ‘God en ik’ wordt uitgegeven door Atlas Contact; ISBN: 9789045035734.