Op zondag 28 februari staat er een Zondag Anders met Anneke van der Velde gepland. ‘Dat is een uitdaging, natuurlijk, in deze coronatijd’, zo realiseert zij zich. ‘Toch zou ik ook nu een poging willen doen om de viering zoveel mogelijk vorm te laten krijgen door de leden en bezoekers van de Vereniging.’ Daarom roept ze een ieder op om mee te doen. Lees verder hoe.

Het thema van de aanstaande Zondag Anders dienst zal zijn ‘Vertrouwen op een nieuw begin’. ‘We leven kerkelijk gezien in de lijdenstijd, en we leven toe naar Pasen. Dat heeft nu nog meer betekenis dan anders, gezien de coronatijd. We zien nog meer dan anders uit naar dat nieuwe begin van Pasen’, vertelt Anneke.

Help mee!

‘Ik zou de mensen willen uitnodigen met bijdragen te komen in de vorm van inspirerende filmpjes, suggesties voor muziek, suggesties voor gedichten, suggesties voor mooie teksten en verhalen, suggesties voor kunst, et cetera.’ Ook zou Anneke het erg mooi vinden wanneer mensen een filmpje van zichzelf opnemen, of een geluidsopname maken, waarin ze vertellen wat ‘vertrouwen op een nieuw begin’ bij hen oproept. Dan maken we daar zo mogelijk een mooie collage van.’

De deadline voor de bijdragen is maandag 22 februari. Suggesties, filmpjes en opnames kunnen gemaild worden naar: veld5834@planet.nl.