Pasen voorbij… Ik vind het dan altijd mooi om te preken over de ‘Emmaüsgangers’. Een prachtig verhaal, verteld door de evangelist Lucas. Vol met rijke beelden en metaforen, en tegelijkertijd zo alledaags.

Twee mensen zijn op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze hebben net het lijden en sterven van hun geliefde rabbi Jezus meegemaakt. Ze zijn er nog erg van onder de indruk. Ze zijn verdrietig, moedeloos en praten erover. Het is eigenlijk een heel gewoon en alledaags beeld. Een beeld dat je hier in Kampen aan zou kunnen treffen. Twee mensen gaan samen over straat, en delen wat er in hun leven is gebeurd. In de ontmoeting zoeken ze naar perspectief. Misschien na een gespreksavond in de kerk, of een bioscoopbezoek, of samen oplopend na een lange werkdag. Mensen die hun levensvragen delen, en er soms niet uit komen. En er met elkaar over praten.

In het verhaal van Lucas wordt verteld, dat de mensen van Jeruzalem naar Emmaüs lopen. We weten in deze tijd niet meer precies waar dit plaatsje heeft gelegen. Maar de betekenis van Emmaüs is ‘warme baden’. Ze lopen dus van Jeruzalem -de plaats waar het lijden en de dood van hun rabbi Jezus heeft plaatsgevonden- naar de warme baden, de warme bronnen van Emmaüs. Hoe kom je daar? Als je zo verlamd bent door verdriet en wanhoop, zo ondergedompeld bent in de uitzichtloosheid? De Emmaüsgangers doen dat door te praten, te delen, in verbondenheid hun levensvragen te stellen en hun wanhoop te uiten. En al lopende en pratende merken ze dat er een derde bij komt. Die hen begeleidt naar de warme baden van Emmaüs. Een derde die zich kenbaar maakt als de ‘opgestane’, die het leven na de dood, het licht na het donker representeert. En die ze helpt bij de warme bronnen van Emmaüs te komen, en dan ook nog bij ze blijft eten.

Soms kun je zoiets ook in eigentijdse en minder volmaakte vorm ervaren. Dat je samen in gesprek bent. Vertrekt uit verdriet en wanhoop, en dat je al pratende, in het oprechte delen, en in betrokkenheid op elkaar, opeens ervaart dat er licht schijnt over de ontmoeting. Een licht dat de dood en het uitzichtloze overstijgt.

En dan kun je even ervaren dat je samen vertrekt uit de dood en het lijden van Jeruzalem en op weg bent naar het warme bad van Emmaüs.

Anneke van der Velde

voorganger Vereniging van Vrijzinnigen Kampen