Filosofisch café over ‘de kracht van de familieband’

KAMPEN – Vorig seizoen werden zijn filosofie-bijeenkomsten druk bezocht. Ze waren een bijzonder onderdeel van het seizoensprogramma van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Logisch dat ze Bart Wallet daarom dit jaar weer gevraagd hebben. Op de avond van Valentijnsdag staan we stil bij de familieband. Waarom is die zo krachtig? En waarom zijn ruzies binnen de familie doorgaans net zo ‘krachtig’?

Bart Wallet studeerde theologie. Tijdens zijn studie merkte hij dat hij een grote belangstelling kreeg voor de filosofie. De derde bijeenkomst rondom het thema ‘Ik en de ander’ is op donderdag 14 februari en heeft als thema: ‘Ik, familie, vrienden, kennissen en buren.’

Familiecirkel
De bekende netwerkcirkel van Lensink is de uitwaaierende cirkel waarbij de persoonlijke relaties naar belangrijkheid in cirkels geplaatst worden’, vertelt Wallet. ‘De ‘Ik’ staat dan natuurlijk in het centrum. De kleinste cirkel is de familie, of de intimi, vervolgens komen de vrienden, de bekenden en dan de diensten. De buren worden niet vermeld, die kunnen zowel onder vrienden als kennissen vallen; hoewel we van ‘de rijdende rechter’ weten dat ze ook tot de categorie “vijanden” kunnen behoren.’

‘We leven niet alleen. We hebben allemaal mensen om ons heen waartoe we ons – op de een of andere manier – verhouden. De familie is het meest intiem; het is de bloedband of het partnerschap dat ons samenbindt. We hebben met hen samen te leven en als het goed is voelen we ons voor elkaar verantwoordelijk. We helpen als er een beroep op ons wordt gedaan en vragen om hulp als we dat nodig hebben. We hebben heel veel voor onze partner, onze ouders, kinderen en kleinkinderen over. Vrienden zijn er om mee van gedachten te kunnen wisselen, om het gezellig met elkaar te hebben en om elkaar te helpen, als een bijna-vanzelfsprekendheid.
Kennissen hebben we omdat er door ons werk of onze sociale contacten vrijblijvende relaties ontstaan, waarin meestal algemeenheden worden uitgewisseld of waarvan je gebruik kunt maken in bepaalde functies. En je buren? Tja, daartoe ben je veroordeeld of je hebt het ermee getroffen.’

Gespreksvragen
Tijdens deze filosofische avond legt Bart de bezoekers enkele belangrijke vragen voor, zoals: Waarom wordt een ruzie in de familie bijna altijd als heftig of emotioneel ervaren? Maar ook: Wat is (h)echte vriendschap? Bart: ‘Tegenwoordig is er sprake van het “ontvrienden” van internetvriendschappen; welke waarde kun je hechten aan internetvriendschappen?’ Ook wil hij graag weten: ‘Is het hebben van vrienden en kennissen een voorwaarde voor een gelukkig leven?’ en ‘Is het je nuttig maken voor de samenleving een uitvloeisel van het deel uitmaken van een samenleving, van een sociaal systeem, of ligt er iets anders aan ten grondslag?’ Bart verwelkomt een ieder graag om 20.00 uur in Levensbron aan Vloeddijk 62. Kosten: gratis. Koffie en thee 1 euro. Meer weten? Mail naar: secr.vvvkampen.nop@gmail.com. De volgende (en laatste) bijeenkomst is op donderdag 11 april 2019 en heeft als thema: “Is er meer tussen hemel en aarde?’