Veel mensen associëren Kampen met termen als ‘zwaar’, ‘orthodox’ en ‘calvinistisch’. Maar de stad kende door de eeuwen heen ook meer ‘open’, ‘humanistische’ en ‘vrijzinnige’ leefsferen. Van Kampen als een gereformeerd bolwerk kan pas vanaf 1920 worden gesproken. Donderdagavond 7 november, vanaf 20.00 uur, vertelt Jaap van Gelderen er alles over in Levensbron aan de Vloeddijk.

Begin 17e eeuw vierde de remonstrantse overtuiging in Kampen hoogtij. Een overtuiging die gekleurd werd door verdraagzaamheid en ruimdenkendheid, uiteraard binnen het referentiekader van die tijd. Kampen was een remonstrants bolwerk.

Remonstranten veroordeeld
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Dordtse synode plaatsvond, waarin de remonstranten werden veroordeeld. Tijd voor de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder om eens in te zoomen op de tijd van de remonstranten en contra-remonstranten in Kampen. Historicus Jaap van Gelderen zal hierover een avond verzorgen op 7 november 2019. Cathien Steen, die namens de VvV deze avond in goede banen leidt: ‘Momenteel is er veel belangstelling voor Van Oldenbarnevelt en de strijd tussen Arminianen en Gomaristen. In historische verslagen kwam ik tegen dat Kampen een overwegend Arminiaanse stad was. Dat wordt ook in de tentoonstelling in het Historisch Museum hier in Kampen genoemd. Kampen was dus van oudsher vrijzinnig.’

Levensbron, 7 november 2019, vanaf 20.00 uur; de toegang is gratis. Wel wordt een bijdrage van één euro voor koffie en/of thee gevraagd.