‘In het belang van de mensheid en van onze planeet, zullen we onze menselijkheid moeten ontwikkelen voorbij aan de benauwende grenzen van overtuiging, religie, geaardheid, ras, land en natie’, zo stelt Dirk van de Glind, die zondagmiddag 4 maart vanaf 15.00 uur in de Lutherse Kerk (Burgwal 85) zal spreken.

‘Religies zie ik als menselijke pogingen te dealen met de grote vragen van het leven. Verschillende stromingen benoemen en vereren het Wonder van het Leven misschien anders, maar in wezen staan we voor hetzelfde Mysterie. In plaats van elkaar te bestrijden doen we er goed aan elkaar te aanvaarden en van elkaar te leren. Universele menselijkheid betekent ook dat we deel uitmaken van hetzelfde universum, dat we organisch en principieel met alles en iedereen verbonden zijn’, zo stelt hij. Dirk gaat uit van een positief mensbeeld: liefde is zowel ons wezen als onze bestemming. De ellende die we elkaar en onszelf aandoen, komt dan ook niet voort uit wat we ten diepste zijn, maar aan ontrouw aan onszelf.’

Aanmelden hoeft niet, maar wordt wel op prijs gesteld en kan bij Rinus van Warven via de mail: info@vanwarven.nl. De kosten bedragen 7,50 euro.

Meer over Dirk van de Glind:

Geluk is niet dingen ‘hebben’

KAMPEN/APELDOORN – ‘Gelukkig zijn, wie wil dat nou niet?’ Jammer genoeg vertalen veel mensen ‘geluk’ naar ‘bezit’, naar ‘hebben’. De consument moet kopen, steeds meer. Hebben, hebben, hebben. ‘Reclameboodschappen leren ons dat al van jongs af aan. Vanuit advertenties en commercials lachen mooie en zeer gelukkige mensen je toe en sporen je aan te doen wat zij hebben gedaan, te kopen wat zij hebben gekocht, om net zo gelukkig te worden als zij.’

Dirk van de Glind, docent Levensbeschouwelijke Vorming (Apeldoorn) schreef ‘Leef wat je bent’ en ‘Volwassen Geloven en Denken’. Beide boeken zijn uitgegeven door Uitgeverij Van Warven (Kampen). Van de Glind is zondagmiddag 4 maart te gast bij Werkgroep De Rode Draad en zal daar een lezing houden over ‘Universele menselijkheid’, waarvoor hij in zijn boek ‘Volwassen geloven en denken’ een pleidooi houdt (zie kader).

Mislukkeling
‘Gelukkig zijn, we willen het allemaal’, stelt Van de Glind. ‘En toch slagen velen er niet in gelukkig te zijn en zijn lusteloosheid en depressiviteit, ook onder jongeren, geen uitzonderlijke verschijnselen. Geluk lijkt iets te zijn waar je achteraan moet hollen en je voelt je al gauw een mislukkeling als je het niet bereikt. Geen wonder dat veel mensen zich ook nog eens opgejaagd en gestrest voelen: we moeten allemaal zo veel… Punt is’, zo stelt de auteur, ‘dat geluk niet iets is wat je kunt hebben zoals je een fiets hebt. Hoe harder je er achteraan holt, hoe moeilijker het is haar te bereiken. Hoe drukker je je maakt om haar te vinden, hoe onrustiger je wordt.’ Van de Glind: ‘Gelukkig word je niet door geluk na te jagen. Gelukkig word je door zinvol te leven; door in overeenstemming te leven met wie je Bent: liefde en schoonheid.’

Meer weten? Lees zijn boek en begin vandaag aan een beter leven voor jezelf en je naasten. Leef wat je bent, Dirk van de Glind, ISBN 97 894 9242 13 88, Uitgeverij Van Warven, Prijs: 19,95 euro; 260 pagina’s.