Wij mensen worden in de tijd met en door elkaar gevormd. De vorige generatie heeft invloed op onze generatie en wij beïnvloeden op onze beurt weer de generatie die na ons komt. Hoe kunnen we recht doen aan elkaar en tot een goede balans van geven en nemen komen?

Op de avond van donderdag 21 maart zal Leon Eigenhuis ons meer vertellen over het gedachtegoed van Nagy, een Hongaars-Amerikaanse arts, psychiater en psychotherapeut. Leon Eigenhuis is voorganger bij de PKN-kerk “Open Hof”. Hij heeft gedurende twee jaar in de VS contextueel pastoraat gestudeerd aan de Nagy academie. Behalve dat hij vanuit dit mensbeeld werkt, wil hij ook graag anderen laten delen in zijn kennis en ervaringen.

Relaties
Zijn benadering gaat over de onderlinge relaties van mensen. Wij mensen worden in de tijd met en door elkaar gevormd. De vorige generatie heeft invloed op onze generatie en wij beïnvloeden op onze beurt weer de generatie die na ons komt. Hoe kunnen we recht doen aan elkaar en tot een goede balans van geven en nemen komen? Typerend voor Nagy zijn de vier manieren van het benaderen van het leven:
(1) de dimensie van de feiten;
(2) de dimensie van wat de feiten met iemand hebben gedaan en doen;
(3) de dimensie van de patronen en wetmatigheden die in iemands context dominant zijn en van invloed zijn op hoe hij/zij omgaat met mensen.
(4) en tenslotte de vierde dimensie – en daar gaat het uiteindelijk om – de ethische dimensie. Dat is het opnieuw aangesproken worden, de eigen motivatie, de vraag waar je zelf staat en wilt staan, de vraag wat passend is om te doen, om zo een nieuwe balans tussen geven en nemen te creëren.

Ivan Boszormeyi-Nagy (1920 – 2007) werd geboren in Hongarije en was werkzaam in de V.S. Het gedachtegoed van Martin Buber is van grote invloed op zijn gedachtegoed geweest. Na een kort overzicht van zijn leven, staan we stil bij de vier bovengenoemde dimensies en enkele andere kernbegrippen van zijn benadering. We sluiten af door iets te vertellen over wat Nagy van Martin Buber heeft geleerd.

De lezing begint om 20.00 uur. Vooraf is ontvangst met koffie en thee. De entree is gratis. Aanmelden mag, maar is niet verplicht en kan via: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.