De Literatuurkring van ‘De Verrekijkers’ behandelt maandag 4 december het boek ‘Odyssee’ van Homerus. Wil je hierover meepraten, dan ben je van harte uitgenodigd om vanaf 20.00 uur in Levensbron (Vloeddijk 62) aan te schuiven. Het idee van de Literatuurkring is om boeken te lezen en te bespreken die je altijd al had willen lezen maar waar het nooit van kwam.

De Odyssee is een episch dichtwerk van de Griekse dichter Homeros, die ook de Ilias schreef. Het werk is waarschijnlijk rond 800 v.Chr. opgeschreven. Het epos gaat voor een belangrijk deel over de zwerftocht van de held Odysseus na afloop van de Trojaanse Oorlog en over zijn thuiskomst op het eiland Ithaka. De beroemde beginregels zijn: ‘Bezing mij, o Muze, de vindingrijke man, die zeer veel rondzwierf, nadat hij de heilige stede van Troje verwoest had.’

Avonturen
De opeenvolging van vele avonturen in de Odyssee verwijst mogelijk naar een onderliggende gedachte en/of moraal. Het hoofdmotief is de zoektocht van Odysseus naar zichzelf, en Penelope is daarbij de verpersoonlijking van zijn vroegere geluk en geborgenheid. De expeditie naar Troje betekende voor Odysseus een weggroeien van zichzelf in overactiviteit en sociale verplichtingen, in een wereld van macht, geweld en eigenbelang. Met de inname van Troje was het grote doel bereikt, maar precies daarom ontstond de crisis: het terugvallen op zichzelf, en het ontdekken van leegte en afstand. Tijdens de terugreis wordt Odysseus geleidelijk gezuiverd van alle uiterlijke, vooral materiële bindingen (rijkdom, macht, vrienden). Alle naar buiten gerichte gevoelens, zoals angst en verlangen, verdwijnen langzaam, en maken plaats voor de rustige zekerheid van de thuiskomst in zichzelf. Een passend boek, dus, voor een bespreking bij de Vrijzinnigen.

Afgelopen jaar behandelde de Literatuurkring onder andere Primo Levi, W.F. Hermans, Simon Vestdijk en Isabel Allende. Het komende seizoen begon men op 11 september met “Eline Vere” van Louis Couperus; daarna volgde ‘De Pest’ van Albert Camus. Op 8 januari is het de beurt aan ‘De Bovenbazen’ van Marten Toonder.
De kring verwelkomt graag nieuwe deelnemers, dus meld je aan. Dat kan bij Klazien Wierbos, te bereiken via de mail op: wierbosklazien@hotmail.com. De kosten voor deelname zijn naar eigen inzicht (inclusief koffie/thee).