KAMPEN – Er zijn volgens begenadigd spreker Marinus van den Berg heel wat misverstanden over tijd en rouw. ‘Men denkt dat het beter gaat als je alle seizoenen hebt gehad, maar vaak wordt het juist erger.’ Van den Berg was geestelijk-verzorger/pastor en heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen op het gebied van sterven, rouw, ouderdom en zorg. Hij schreef er diverse boeken en gedichten over. Vrijdagmiddag 8 februari 2019 geeft hij vanaf 14.30 uur in Levensbron de lezing ‘Rouw’.

De lezing is bedoeld voor mensen die – kort of lang geleden – een dierbare hebben verloren. Zijn verhaal zal voor herkenning zorgen en geeft veel nabestaanden steun. ‘Maar het is ook bedoeld voor mensen die in hun omgeving met rouwenden te maken hebben en zich soms onzeker voelen over hoe zij deze mensen kunnen benaderen’, vertelt hij. ‘Wat moet je juist wel en wat juist niet doen of zeggen?’ Een journalist tekende ooit uit zijn mond het volgende op: ‘U moet niet naar mij komen luisteren. Ik hoop dat u vandaag goed luistert naar uzelf. Ik reik beelden en ervaringen aan. Niet om te zeggen zó moet het, maar wat komt het dichtst bij uzelf?’

Wie is Marinus?

Marinus van den Berg (1947) werd geboren in Wijhe, studeerde aan het gymnasium van de paters Karmelieten in Zenderen, en studeerde theologie aan de Katholieke Hogeschool Utrecht en aan de universiteit van Yale (USA). Hij werd in 1977 als priester gewijd en werkte acht jaar in Apeldoorn in het verpleeghuis ‘Randerode’ en aansluitend vijftien jaar als pastoraal vormingswerker in de gezondheidszorg. Hij was vijftien jaar pastor/geestelijk verzorger voor Antonius IJsselmonde te Rotterdam en enkele jaren werkzaam voor het nieuwe regionaal palliatief centrum Cadenza. Daarnaast is hij alweer dertig jaar betrokken bij de Vereniging Ouders Overleden Kind. Hij ontving onlangs een Koninklijke onderscheiding voor zijn werk. Van den Berg geeft veel lezingen en cursussen over omgaan met verlies en afscheid en heeft vele boeken over rouw geschreven. Zo publiceerde hij onder meer ‘Rouwen in de tijd’ en ‘Woorden in de stilte’. Van den Berg benadert rouw vooral vanuit de beleving. ‘Het gemis van een dierbare is niet iets van het verleden, maar is van nu en van de toekomst’.

Entree is gratis. Koffie/thee 1 euro. Opgeven bij secretaris Henk Pippel via de mail: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.