“De mens is een bron van kracht”

EMMELOORD – Compassie; mededogen, daar draait het om bij de laatste avond van ‘Perspectief’, het samenwerkingsverband tussen het Humanistisch Verbond Noordoostpolder en de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen-Noordoostpolder. Na drie eerdere, zeer succesvolle en drukbezochte avonden, is op donderdag 12 april Erik van den Brink de gastspreker. Plaats van handeling: het ‘Huyscafé’ van Hotel-café-restaurant ’t Voorhuys, De Deel 20 te Emmeloord. Vanaf 20.00 tot 22.00 uur.

Sinds 2016 trekken bovengenoemde organisaties gezamenlijk op om vanuit een gedeelde visie een ander ‘perspectief’ te creëren in de samenleving. Om dit te bereiken organiseren zij inspiratiemomenten om zo mensen met elkaar in gesprek te brengen rondom thema’s uit het leven. De visie van waaruit ‘Perspectief’ werkt, wordt gekenmerkt door ruimdenkendheid en een open en kritische blik op de hedendaagse samenleving. Daarbij worden wetenschap en mythische en spirituele verhalen als bronnen gebruikt. ‘Perspectief’ staat open voor zienswijzen van andere culturen, mensen, overtuigingen en levensstijlen. ‘Perspectief’ wil het gesprek daarover stimuleren. Nu is het de beurt aan Erik van den Brink over ‘Compassie in theorie en praktijk’.

Bewustwording
Erik van den Brink is psychiater/psychotherapeut en mindfulnesstrainer. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in de ambulante GGZ. ‘Wanneer we mindfulness beoefenen, leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met de momenten die extra moeilijk en pijnlijk voor ons zijn en waar we onder lijden?’ vertelt Van den Brink. ‘Dat is een uitdaging waar we allemaal vroeg of laat voor komen te staan en die we in de gezondheidszorg dagelijks tegenkomen. De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness maar ook met heartfulness tegemoet te treden. Dat wil zeggen: met compassie of mededogen.’ Volgens Van den brink beschikt elk mens over het vermogen tot compassie. ‘Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen om tot bloei te komen.’ Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. De Compassietraining of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster, voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met pijn, stress of lijden, in welke vorm ook; of dit nu speelt op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied. ‘De mens is een bron van kracht’, aldus Van den Brink.

Bestuurlijke compassie
Erik van den Brink heeft ook zijn bijdrage geleverd aan ‘Stadjers voor compassie’. Dit project is op 11 november 2011 gestart. Het wil compassie in Groningen zichtbaar maken en bevorderen en zo een inspiratiebron zijn voor alle inwoners van Groningen. Kernwoorden van het begrip compassie zijn: je verplaatsen in een ander, vriendelijk zijn, hulpvaardig, attent, empathisch, nieuwsgierig, respectvol. Geïnspireerd door het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion) van Karen Armstrong heeft het Groningse compassieproject een Handvest voor diversiteit opgesteld. Vele individuen en organisaties hebben zich inmiddels achter dit initiatief geschaard. Groningen is inmiddels ‘Compassionate City’ evenals o.a. Rotterdam, Leiden, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen.

De lezing vindt plaats in het ‘Huyscafé’ van Hotel-café-restaurant ’t Voorhuys aan De Deel 20 te Emmeloord, van 20.00 tot 22.00. Deelname kost € 10,–, studenten € 5,– inclusief een consumptie. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar Jannes Bosker, perspectief.nop@gmail.com.