De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder organiseert regelmatig zogenoemde ‘Zondag Anders’ kerkdiensten, die ook voor niet-kerkelijke mensen een mooi moment van bezinning kunnen zijn. Zondag 19 januari staat de eerstvolgende gepland. De paraplu van deze Zondag Anders is: ‘waar geloof ik in?’. Voorganger Anneke van der Velde nodigt een ieder uit om dit te komen vertellen. ‘Deze zondag mag iedere leek een eigen preek houden!’

‘Vorig jaar was er zoveel animo dat er twee zondagen georganiseerd moesten worden. Dus: iedereen die iets wil zeggen, laten zien, of laten horen van zijn of haar inspiratie en bevlogenheid: van harte welkom’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging. Teksten en muziek uit verschillende levensbeschouwingen komen aan bod.’

‘Preek van de leek’
‘Op deze Zondag Anders wil ik graag mensen uitnodigen om hun eigen ‘preek van de leek’ te houden. De paraplu van deze Zondag Anders is: ‘waar geloof ik in?’. Het gaat erom dat je in ongeveer vijf minuten helder maakt wat voor jou zin geeft in het leven en op welke manier. Je mag dat doen door een preek te houden, maar ook door een tekst, muziek, of een gedicht te laten horen. Je mag ook iets laten zien of iets laten beleven. Wat betreft vorm en inhoud zijn er geen grenzen. Als je er maar mee duidelijk kunt maken waar jij al dan niet in gelooft. Zo komt er een mozaïek tot stand van alles waar de bezoekers van de Levensbron in geloven, waarmee we elkaar kunnen inspireren.’ Wie zijn of haar zegje wil doen, wordt door Anneke wel vriendelijk verzocht om dit vooraf kenbaar te maken. Dat kan door haar te mailen naar: veld5834@planet.nl. Iedereen is welkom om deze dienst bij te wonen. Het begint om 10.15 uur in Levensbron aan de Vloeddijk 62.

Geen echte kerkdienst
De Zondag Anders diensten in Levensbron aan de Vloeddijk zijn ‘geen kerkdiensten waarbij het geloof voorop staat, maar momenten van bezinning waarbij het draait om onszelf en onze eigen ervaring’, vertelt Anneke. Kerkdiensten die niet echt de naam ‘kerkdienst’ mogen dragen omdat ze ervoor waakt om teveel verwijzingen naar ‘God’, ‘Jezus’ en ‘geloof’ te maken. Doorgaans zijn er veel ‘nieuwe gezichten’ die uit nieuwsgierigheid de Zondag Anders dienst komen bijwonen. Mensen die – zo vertellen ze na afloop – vroeger andere kerkdiensten bij andere gemeenten hebben bijgewoond, maar zich binnen die kerk nu niet langer thuis voelen.Wij, Vrijzinnigen, hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst’, aldus Anneke. ‘Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij kennen geen dogma’s, maar proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.’ Deze houding werd, zo geven bezoekers aan, als zeer prettig ervaren.

Iedereen is welkom om zondag 19 januari deze dienst bij te wonen. De inloop is rond 10.00 uur; de dienst begint om 10.15 uur in Levensbron aan de Vloeddijk 62.

(Foto van Anneke gemaakt door Freddy Schinkel)