Als voorganger van onze Vereniging is het voor mij belangrijk om in de diensten goed aan te sluiten bij de beleving van onze leden en gasten. In de wandelgangen krijg ik wel eens feedback, maar ik zou daar graag expliciet en structureel ruimte voor willen scheppen.

Daarom wil ik jullie uitnodigen om op 9 mei, ’s ochtends om 10 uur in de Levensbron met mij van gedachten te wisselen over de vorm, het karakter en de inhoud van de diensten die ik verzorg. Welke elementen spreken aan? Welke minder? Doet de toon recht aan de vrijzinnigheid, of juist niet? Wat vinden jullie van de liederen die gezongen worden? Etc. etc. Dit alles met het doel om de diensten goed aan te laten sluiten. Graag via de mail aanmelden bij mij, voor 9 mei a.s. En kun je op 9 mei niet, of wil je liever per mail reageren? Ook dat mag. Voel je vrij mij een mailtje hierover te sturen! veld5834@planet.nl