Vorig seizoen werden zijn filosofie-bijeenkomsten druk bezocht. Ze waren een bijzonder onderdeel van het seizoensprogramma van de Vereniging van Vrijzinnigen Kmapen-Noordoostpolder (VvV), waarbij leuke gesprekken plaatsvonden. Logisch dat Bart Wallet daarom dit jaar weer gevraagd werd. Ook nu wil hij mensen met prangende levensvragen confronteren. De eerste avond is op donderdag 11 oktober.

Onderwerpen die binnen het thema “Ik en de ander” aan bod komen, zijn: ‘Ben jij verantwoordelijk voor het geluk van een ander?’, ‘Zijn de social media een aanvaardbare vervanging van de fysieke ontmoeting met de ander?’ en ‘Is het zinvol onderscheid te maken tussen politieke en economische vluchtelingen?’ De filosofie-bijeenkomsten vinden plaats op 11 oktober, 13 december, 14 februari en 11 april.

Bart Wallet

Bart Wallet studeerde theologie. Tijdens zijn studie merkte hij dat hij een grote belangstelling kreeg voor de filosofie. Met name de existentiefilosofen hebben zijn interesse. Belangrijke denkers zoals Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Friedriech Nietsche, Hannah Arend en Roger Scruton. Donderdag 11 oktober behandelt hij twee Joodse denkers die een 
aanzienlijke invloed hebben gehad: Immanuel Levinas en Martin Buber. Levinas is met name geïnspireerd door de oudtestamentische profeten die de mens wezen op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de ene mens tegenover de ander. ‘Bij het ontmoeten van de ander kom je in contact met het gelaat, je kijkt de ander in de ogen’, vertelt Bart. ‘De blik van de ander nodigt uit tot spreken en tot het luisteren naar die ander. Dat verdringt geweld en nodigt uit tot dialoog. Het is een houding van respect, wederzijdse eerbied.’ Bij Buber gaat het om de bewustwording en het bewustzijn van het Ik. ‘Dat begint al met het kind in de moederschoot, de verbondenheid, de lijfelijke wisselwerking. Na de geboorte ontwikkelt zich het zelfbewustzijn, het ‘jij’ wordt ‘ik’ en deze ‘ik’ gaat dan relaties aan met de dingen in de wereld.’

Eerste avond is donderdag 11 oktober, vanaf 20.00 uur in Levensbron, Vloeddijk 62. Deelname is gratis. Er wordt alleen een bijdrage van 1 euro voor koffie/thee gevraagd.