KAMPEN – Wat doe je als je in je leven wel zoekt naar bezinning en verdieping, maar een ‘normale’ kerk te zwaar vindt, of deze gewoon te weinig past bij jouw veranderde denkbeelden over geloven? Dan neem je eens een kijkje bij de zogenoemde ‘Zondag Anders’ diensten van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Zondag 31 maart staat er weer eentje gepland. Iedereen is welkom.

‘In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘Teksten en muziek uit verschillende levensbeschouwingen komen aan bod. Daarbij staat onze eigen ervaring centraal. We luisteren naar en zingen liederen die niet per se gebruikelijk zijn in een reguliere kerkdienst. Dat is soms zoeken naar de juiste vorm en inhoud, maar dat doen we graag als vrijzinnigen.’ Zondag 31 maart valt midden in de ‘veertigdagen tijd’, maar is ook de zondag dat de zomertijd begint. Daarom heeft Anneke, als prelude op Pasen bij deze dienst voor het thema ‘Een nieuw begin…’ gekozen.

Geen echte kerkdienst
‘Dit zijn geen kerkdiensten waarbij het geloof voorop staat, maar momenten van bezinning waarbij het draait om onszelf en onze eigen ervaring’, vertelt de voorganger. Kerkdiensten die niet echt de naam ‘kerkdienst’ mogen dragen omdat ze ervoor waakt om teveel verwijzingen naar ‘God’, ‘Jezus’ en ‘geloof’ te maken.
Doorgaans zijn er veel ‘nieuwe gezichten’ die uit nieuwsgierigheid de Zondag Anders dienst komen bijwonen. Mensen die – zo vertellen ze na afloop – vroeger andere kerkdiensten bij andere gemeenten hebben bijgewoond, maar zich binnen die kerk nu niet langer thuis voelen. ‘Wij, Vrijzinnigen, hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst’, aldus Anneke. ‘Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij kennen geen dogma’s, maar proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.’ Deze houding werd, zo geven bezoekers aan, als zeer prettig ervaren.

Boeiende gesprekken
Tijdens de dienst van zondag 31 maart zal er volop ruimte zijn voor gedichten, kunst, muziek, momenten van mijmering en onderlinge gesprekken. De ervaring leert dat deze manier van met elkaar samen zijn, erg wordt gewaardeerd. ‘Mijn man en ik zijn al vijftien jaar niet meer bij een kerkdienst geweest’, zo vertelde een bezoekster na de vorige dienst. ‘We voelden ons daar niet langer thuis.’ De dienst bij de Vrijzinnigen ervoeren zij beiden als zeer prettig. ‘We hebben genoten’, gaf een ander stel aan. ‘Er werd geen monoloog, geen preek, van anderhalf uur gegeven en dat was heel erg fijn. Mooi ook dat we zo met elkaar andere liederen dan de zware psalmen mochten zingen en ook nog in kleine groepjes met elkaar in gesprek konden gaan. Dit was een bijzondere kennismaking. Ik kom vaker.’

Iedereen is welkom om zondag 31 maart deze dienst bij te wonen. De inloop is rond 10.00 uur; de dienst begint om 10.15 uur in Levensbron aan de Vloeddijk 62.