Het was inschikken en ‘proppen’ bij de eerste ‘Zondag Anders’ dienst van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Een ‘kerkdienst’ waarbij het niet om religie, God en Jezus draait, maar om beleving. ‘Dit voorziet duidelijk in een behoefte’, zo klonk het enthousiast.

‘Een Zondag Anders dienst is een uitgelezen moment om – ook als niet-gelovige – eens de drempel van ons verenigingsgebouw over te stappen’, stelde voorganger Anneke van der Velde eerder in deze krant. Haar oproep bleek niet aan dovemansoren besteed. Zondag 30 september zat ‘haar’ gebouw tjokvol. ‘We hebben extra stoelen van boven moeten halen’, zo vertelde secretaris Henk Pippel blij verrast.

Geen echte kerkdienst
‘Dit zijn geen kerkdiensten waarbij het geloof voorop staat, maar momenten van bezinning waarbij het draait om onszelf en onze eigen ervaring’, vertelt Anneke. Kerkdiensten die niet echt de naam ‘kerkdienst’ mogen dragen omdat ze ervoor waakt om teveel verwijzingen naar ‘God’, ‘Jezus’ en ‘geloof’ te maken.

Deze dienst, die in het teken stond van ‘wat verdient een plaats in de Bijbel?’, trok enorm veel belangstelling van mensen die doorgaans geen Vrijzinnige Dienst in Levensbron meemaken. Sterker nog: er was slechts een handjevol ‘oudgedienden’. Voor de rest waren het erg veel ‘nieuwe gezichten’ die uit nieuwsgierigheid de dienst kwamen bijwonen. Mensen die – zo vertelden ze na afloop – vroeger andere kerkdiensten bij andere gemeenten hebben bijgewoond, maar zich binnen die kerk nu niet langer thuis voelen. ‘Wij, Vrijzinnigen, hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst’, aldus Anneke. ‘Een houding waarin wij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. We gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Wij kennen geen dogma’s, maar proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.’ Deze houding werd, zo gaven mensen aan, als zeer prettig ervaren.
Tijdens de dienst waren er bijdragen van Klazien Wierbos, die enkele gedichten voorlas, van Cathien Steen, die vond dat ook de universele verklaring van de rechten van de mens een plekje in ‘de Bijbel van Kampen’ verdient, en van Jasper van der Horst, stagiair en student theologie. Deze laatste had delen van de beroemde rede (I have a dream) van Martin Luther King uit 1963 vertaald. Later passeerde namens hem ook nog een toespraak van Moeder Teresa de revue. Verder was er muziek van Chaja Wonsoff en Henk Jans, die zich ieder op de eigen gitaar begeleidden.

Boeiende gesprekken
De vele belangstellenden gingen onderling met elkaar in gesprek over wat zij in hun leven hebben beleefd en welk persoonlijk verhaal een plekje in ‘de Bijbel’ verdiende. Daarnaast werd er samen gezongen. Organist Henk van Marle heeft sinds kort een elektrische piano tot zijn beschikking en speelde een stuk van Adèle (Make you feel my love). Hierop was een Nederlandse tekst geschreven dat door alle aanwezigen uit volle borst werd meegezongen.
Na afloop gaven vele bezoekers aan de ‘Zondag Anders’ dienst als zeer prettig te hebben ervaren. ‘Mijn man en ik zijn al vijftien jaar niet meer bij een kerkdienst geweest’, zo vertelde een bezoekster. ‘We voelden ons daar niet langer thuis.’ De dienst bij de Vrijzinnigen ervoeren zij beiden als zeer prettig. ‘We hebben genoten’, gaf een ander stel aan. ‘Er werd geen monoloog, geen preek, van anderhalf uur gegeven en dat was heel erg fijn. Mooi ook dat we zo met elkaar andere liederen dan de zware psalmen mochten zingen en ook nog in kleine groepjes met elkaar in gesprek konden gaan. Dit was een bijzondere kennismaking. Ik kom vaker.’

De volgende ‘Zondag Anders’ diensten zijn op 20 januari, 31 maart en 16 juni. Maar natuurlijk biedt voorganger Anneke van der Velde ook nog de reguliere Vrijzinnige diensten op de zondag aan.

Door Alex de Jong/Attest Communicatie