Niets zo vrijzinnig als wijsbegeerte

Filosofie vormt al jaren een vast onderdeel van het programma-aanbod in Levensbron. Wijsbegeerte, het zoeken naar wijsheid, is een kernbezigheid van onze Vereniging van Vrijzinnigen. Dit seizoen wordt een drietal avonden gefilosofeerd naar aanleiding van het gekozen thema ‘In beweging’. Binnen dit thema kunnen alle aspecten van het leven aan bod komen.

Om dit te stroomlijnen is het thema uitgewerkt in een drietal onderdelen: ‘overweging’, ‘vergankelijkheid’ en ‘bewogenheid’. Op elk van de avonden wordt één van deze subthema’s ingeleid en besproken, uiteraard zonder daarbij de invalshoek van de spiritualiteit te verwaarlozen. Dit gebeurt op een ‘socratische wijze’, waarbij we als groep al zoekend en tastend op elkaars inbreng kunnen reageren. Het verrassende is dat de avond geen van tevoren vaststaande conclusie kent. De avonden worden van 19.30 tot circa 21.00 uur gehouden in Levensbron, Vloeddijk 62. Gespreksleider is Sybren Gerlofsma.

Donderdag 22 februari 2024: Bewegen als overwegen
In het Middelnederlands stond het werkwoord ‘bewegen’ onder meer voor ‘iets wegen’. Door iets te wegen ontstaat duidelijkheid over het gewicht van een hoeveelheid materiaal, in figuurlijke zin over het gewicht dat een bepaalde zaak in de schaal legt. We noemen dit ook wel ‘overwegen’. We staan samen stil bij nut en eventuele noodzaak van overwegen. Is overwegen een grondhouding? Wat is het overwegen waard

Donderdag 14 maart 2024: Bewegen als vergankelijkheid
De uitspraak ‘Panta rhei’ (alles stroomt) wordt toegeschreven aan de Griekse natuurfilosoof Heraclitus. Volgens hem kun je geen twee keer dezelfde rivier oversteken. ‘Alles gaat voorbij’ zou je ook kunnen zeggen, en dan komt al snel het woord ‘vergankelijkheid’ bovendrijven. We vragen ons samen af wat vergankelijkheid voor ons zoal inhoudt en hoe we ons verhouden tot deze vergankelijkheid.

Donderdag 11 april 2024: De waarde van bewogenheid
In beweging zijn leidt vaak tot bewogenheid. Je bent dan emotioneel geraakt door iemand of iets waarmee je in aanraking kwam. Bewogenheid kan zich uiten in gericht handelen door hulp of oplossingen te bieden bij schrijnende situaties. We proberen na te gaan wat bewogenheid meer heeft te bieden dan het uiten van sentimenten.

 

Datum/Tijd: 11/04/2024 | 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Levensbron