Filosofie: groeien in kennis

Ook in dit seizoen is hij weer van de partij: Bart Wallet. Met een interessante reeks filosofie-avonden in Levensbron. Gehele in stijl met ons thema is ook het centrale thema van zijn avonden ‘groei’. In drie avonden komende de volgende thema’s langs:

1. Groeien in kennis
2. Groeien in wijsheid
3. Groeien in zelfkennis

 1. GROEIEN IN KENNIS

Wie zich bezighoudt met filosofie groeit in kennis. Bij filosofie gaat het niet om het verzamelen van informatie, maar over het bevragen van de informatie. Het bevragen van de wetenschap, van maatschappij en politiek, van meningen en overtuigingen. Bij het nadenken over ons ‘zijn’ in deze wereld, zullen we antwoorden vinden, maar die antwoorden zullen “voorlopig” zijn. Ze zijn nooit vaststaand. In ons denken is een voortschrijdend inzicht waardoor we meer facetten leren kennen en daardoor anders of genuanceerder ernaar zullen kijken.

 1. Is groeien in kennis gelijk aan het onthouden van feiten en gebeurtenissen?
 2. Hoe kunnen filosofen ons doen groeien in kennis?
 3. Kun je filosofie wel een wetenschap noemen?
 1. GROEIEN IN WIJSHEID

Het woord “filosofie” betekent: het liefhebben van wijsheid. Het kan dan ook niet anders dan dat iemand die filosofeert de intentie heeft om daardoor wijzer te worden. En dan wijzer in de zin van: inzicht verkrijgen, om daardoor beter met de vraagstukken van het leven om te kunnen gaan. Wijsheid heeft weinig te maken met kennis, maar kennis ligt wel ten grondslag aan het filosoferen zelf.

 1. Kun je ooit van jezelf zeggen dat je wijs bent?
 2. Is wijsheid te leren of ben je het of ben je het niet?
 3. Wordt wijsheid minder gewaardeerd dan kennis?
 1. GROEIEN IN ZELFKENNIS

Je kunt filosofie objectiveren. Dan wordt het een vorm van wetenschap waarbij je zelf buiten schot blijft. Maar bij alles waar we in het leven mee te maken krijgen, is onze persoonlijkheid betrokken. Je kunt er dus niet omheen dat we innerlijk betrokken zijn bij de vraagstukken van het leven. Het is een waagstuk om je daarvoor open te stellen en daarbij te leren hoe je jezelf ertoe verhoudt.

 1. Kun je rationeel over zelfkennis praten?
 2. Is zelfkennis noodzakelijk om tot een evenwichtig oordeel te komen?
 3. Maakt zelfkennis het begrip naar anderen groter?

  De filosofie-avonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur op 24 november, 12 januari en 9 februari in Levensbron.

 

Datum/Tijd: 12/01/2023 | 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Levensbron