‘Waar gaat u heen, meester? vroeg zijn leerling hem.
‘Ik weet het niet. Weggaan, dat is mijn doel.’
(Rabbi Nachman van Braslav 1772-1810)

Boekbespreking ‘Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van religie’ door Frits de Lange

Veel vrijzinnigen, kerkverlaters en seculiere zoekers leven in het besef van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar kunnen dat moeilijk onder woorden brengen. Voor hen schreef Frits de Lange ‘Heilige onrust’. Het boek past goed bij ons thema ‘Groei’. Hoe ben je gegroeid in je geloof of levensbeschouwing, en hoe zorg je ervoor dat je blijft groeien?

De Lange gaat op zoek naar de kern van de joods-christelijke traditie door zich met hedendaagse pelgrims te identificeren. De pelgrim van deze tijd ervaart volgens De Lange het leven in zijn naakte essentie, door te erkennen ‘dat er iets is dat ervoor zorgt dat we de ene voet voor de andere blijven zetten.’ Om te doorgronden wat dat ‘iets’ behelst, laat De Lange zich inspireren door theologen als Augustinus en Bonhoeffer, filosofen als Nietzsche en Derrida en een dichter als Leonard Cohen.

Frits de Lange is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, en hoogleraar Systematische Theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. Daarnaast doceert hij onder andere aan de filosofische Academie op Kreta. Zie www.fritsdelange.nl.

Een boekbespreking in vier avonden. Mogelijke onderwerpen (hoofdstukken) om te bespreken:

‘De reis is de bestemming’

‘Ik ben mijzelf een raadsel’

‘De tijd van religie is voorbij’

‘Geloof in het leven’

Laat als deelnemer je mailadres achter, zodat Anneke je het ‘huiswerk’ kan doorgeven. De avonden worden altijd voorbereid en ingeleid (door Anneke of een vrijwilliger die zich aanmeldt) en vinden plaats van 19.30 uur – 21.00 uur in de Levensbron.

Opgave bij Anneke: veld5834@planet.nl, 06-52680894.

De Boekbespreking vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur op 7 februari, 7 maart, 11 april en 2 mei in Levensbron.

 

Datum/Tijd: 11/04/2023 | 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Levensbron