Op de eerste Dag van de Schepping schiep God het licht, op de vierde Dag zon en maan, zo staat te lezen in Genesis 1: 3 en 14. Dat kan niet, zeggen wij nu. Maar 2500 jaar terug – toen men nog veel dichter bij de natuur leefde – hebben mensen toen ook al niet gezegd dat het niet kon?

De Scheppingsverhalen moeten niet gelezen worden als ‘natuurlijke historie’, stelt Willem Hage. ‘Het is geloofsgetuigenis dat de godsdienst van destijds wilde bestrijden! De Zon – alom aanbeden als de god die voor licht en warmte zorgt; Baäl en Astarte, goden van groei en jong leven. Ze worden hier bestreden door de toenmalige ‘vrijzinnige’ profeten als niet bestaand, hoogstens gezien als dienaren van God, de Schepper.’

Willem Hage is geboren in Yerseke, getogen in Dordrecht, heeft theologie gestudeerd in Amsterdam (UvA), en was Hervormd Predikant in o.m. Friesland, Suriname, Leens c.a., Middelburg en Neede. Tegenwoordig woont hij in Dronten -’parel van Flevoland’, middelpunt van Nederland. Hij publiceerde het boek ‘Is het scheppingsverhaal van genesis het verhaal van de schepping?’ Hij komt er in de middag van 3 november over vertellen.

Uit het boek
De eerste hoofdstukken van het boek GENESIS; ‘gewoon het soort verhalen dat destijds bij de volken rondging over het ontstaan van hemel en aarde, van planten, dieren en mensen? Daar lijkt het op’, stelt Hage. ‘Maar bij nadere beschouwing blijken die eerste hoofdstukken juist niet zo’n verhaal te zijn. Genesis is bestrijding van deze verhalen en wil duidelijk maken dat de godsbeelden achter de volkse mythologieën achterhaald zijn. Toen al! Het lezen van de eerste hoofdstukken vanuit de tegenstelling tegenover die toenmalige mythologieën is onthullend; ook wat betreft een aantal huidige denkbeelden.’

De lezing vindt plaats in Levensbron van 14.30 tot 16.00 uur op 3 november.

Datum/Tijd: 03/11/2022 | 14:30 - 16:00 uur

Locatie: Levensbron