Prof. Dr. Rick Benjamins (1964) verzorgt woensdagavond 15 februari in Levensbron, het verenigingsgebouw van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder, een lezing over ‘hoe er na God over God gedacht wordt’. Hij doet dit aan de hand van zijn boek ‘Boven is onder ons’. Benjamins borduurt daarmee voort op de stelling van theoloog Harry Kuitert die stelde dat: ‘Wat slechts in de verbeelding van de mens bestaat, kan niet echt zijn, laat staan God heten’.

In dit nieuwe boek neemt Rick Benjamins de staat op van de (post)moderne theologie. Hij bespreekt de mogelijkheden van een theologie ‘Denken over God na God’. Harry Kuitert geldt in het theologische landschap als een theoloog die afscheid nam van ‘een God die als zelfstandig wezen bestaat daarboven’. Hij pelde de godsvoorstellingen kritisch steeds verder af, totdat hij niets anders overhield dan de menselijke verbeelding en zei: ‘Wat een mens zich verbeeldt, kan niet echt zijn, laat staan God heten’. Benjamins gaat verder en geeft aan dat er ‘ook na God nog steeds over God wordt nagedacht’ en doet dat met zijn boek ‘Boven is onder ons’; of zoals Nieuw Wij het in een recensie over zijn boek aangaf: ‘Benjamins laat zien hoe de theologie zich sindsdien in nieuwe richtingen heeft ontwikkeld, met behoud van de winst van het afscheid van de God als grote regisseur. Er is meer dan een God die bestaat.’ Benjamins onderscheidt in zijn boek (en lezing) een interpreterende, een kritische en een constructieve stroming.

Prikkelende docent
Benjamins is docent dogmatiek aan de Protestants Theologische Universiteit (PThU) en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie. In zijn functie als hoogleraar schreef Benjamins verschillende theologische boeken en was hij een van de drijvende krachten achter de succesvolle Vrijzinnige Lezing die elk jaar wordt georganiseerd. Hij wordt beoordeeld als een van de beste docenten van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Dat zegt o.m. Kees Boele, bestuurder van de universiteit, in een interview: ‘Toen ik de studenten vroeg wie ze een topdocent vonden, noemden ze bijna allemaal Rick Benjamins. Ze zeiden: die man laat ons kennismaken met nieuwe literatuur, zet ons aan het denken, daagt ons uit en scherpt ons aan, maar laat het uiteindelijk aan onszelf wat we er mee doen. Hij brengt ons verder, academisch en ook spiritueel.’ Zowel theologiestudenten uit de linker- als de rechterflank van de kerk waren lovend over Benjamins. ‘Dan ben je als docent vanuit een bepaalde overtuiging kennelijk uitstekend in staat om in de volle breedte te inspireren.’

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. ‘We zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Dat moet de basis zijn voor een gedachtenuitwisseling over ieders individuele levenspad en de steun die we elkaar kunnen geven op deze zoektocht. Het betekent vooral dat we proberen goed te leven, samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.’ Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

De lezing vindt plaats op woensdag 15 februari, van 19.30 tot 21.00 uur in Levensbron, Vloeddijk 62. De toegang is gratis. Graag wel even aanmelden via: secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Datum/Tijd: 15/02/2023 | 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Levensbron