Na de dood van God, toch over God denken en spreken. In ‘Boven is onder ons’ laat Rick Benjamins zien hoe dat kan, zonder terug te vallen in een ‘God van daarboven’.

God is en blijft een betekenisvolle term, maar waar die naar verwijst is lang niet altijd duidelijk. Dit boek begint bij de theologie van Harry Kuitert, die afscheid nam van oude godsvoorstellingen. Vervolgens legt Benjamins de belangrijke en onmisbare inzichten van Hegel en Heidegger uit, hij presenteert de huidige godsdienstfilosofie en theologie (interpretatietheologen, deconstructiedenkers en constructieve theologen), en kiest positie.

Samen in gesprek
Dit boek laat helder zien hoe het academisch theologische gesprek over God na God zich de laatste decennia heeft ontwikkeld. ‘Boven is onder ons’ is daarmee een ideaal boek voor wie geïnteresseerd is in hedendaagse theologie. Samen met de geïnteresseerden van de Open Hof gaan we in gesprek over dit boek.

De avonden worden beurtelings door Lex Boot (predikant Open Hof) en Anneke van der Velde (voorganger Vereniging van Vrijzinnigen) begeleid. Om en om vinden de avonden plaats in Levensbron en Open Hof.

De (volgende) avonden vinden plaats van 19.30 tot 21.00 uur, op 24 oktober (Levensbron), 7 november (Open Hof) en 21 november (Levensbron).

Meedoen? Meld je dan snel aan bij Anneke via de mail (veld5834@planet.nl), zodat zij je het ‘huiswerk’ voor iedere avond kan doorgeven!

 

Datum/Tijd: 24/10/2023 | 19:30 - 21:00 uur

Locatie: Levensbron