Op zondag 16 juli wordt Eline Pippel als nieuwe contactpersoon feestelijk in de dienst bevestigd. Naast een aantal anderen zal zij de taak op zich nemen om de lijnen in onze Vereniging kort te houden, en mee te werken aan een sfeer waarin een ieder zich gekend weet en aandacht ervaart. In de oude brief van Jakobus (was het een broer van Jezus??) worden wat goede tips gegeven voor het omgaan met elkaar in een geloofsgemeenschap. Hij schrijft over de kunst van het luisteren, en dat daden belangrijker zijn dan woorden. Wat kunnen we van hem leren in deze tijd? En wat betekent de zegswijze: ‘met het voorbehoud van Jakobus’?

We lezen de teksten, horen een gedicht, zingen liederen en uiteraard is er koffie na de dienst. Iedereen van harte welkom!

Download hier de liturgie van deze dienst!

Datum/Tijd: 16/07/2023 | 10:15 - 11:30 uur

Locatie: Levensbron