Op 25 november is het ‘Eeuwigheidszondag’, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dan de overledenen in onze kring en daarbuiten. Er worden kaarsjes aangestoken, we staan stil bij verdriet, maar ook bij het licht dat zich in het duister laat zien. Iedereen van harte welkom. Er is gelegenheid om je eigen verlies te gedenken en betekenis te geven, en troost en perspectief te ervaren.

Deze vrijzinnige kerkdienst vindt plaats in “Levensbron” aan de Vloeddijk 62. Voorganger is Anneke van der Velde. De dienst begint om 10.15 uur. Iedereen is welkom.