KAMPEN – Afgelopen zondag mocht burgemeester Bort Koelewijn tijdens de vrijzinnige dienst zijn ‘lekenpreek’ houden. Eerder gingen zes leken met een geheel eigen preek de Kamper burgervader al voor. Ook komende zondag – 3 februari – mogen weer zes leken hun preken bij de vrijzinnigen ten gehore brengen. Daarmee zijn deze ‘lekenpreken’ op de zogenoemde Zondag Anders diensten, een daverend succes.

Een Zondag Anders dienst is toegankelijk voor iedereen en biedt ook voor niet-kerkelijken een mooi moment van bezinning. In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘Teksten en muziek uit verschillende levensbeschouwingen komen aan bod.’

Lekenpreken

Tijdens de Zondag Anders dienst van 20 januari wilde Anneke graag leken de kans geven om te vertellen waar zij in geloven. ‘De belangstelling hiervoor was zo groot, dat we niet iedereen op zondag 20 januari het woord kunnen geven. Zodoende hebben we een extra Zondag Anders met lekenpreken op 3 februari gepland.’ Duidelijk is dat haar oproep, eerder gedeeld in de media en via de nieuwsbrief aan leden en belangstellenden, niet aan dovemans oren is besteed. ‘Er komen ook mensen van buiten onze kring preken’, vertelt ze. ‘Dat is natuurlijk geweldig!’

Preek van burgemeester

‘Het gaat erom dat je in ongeveer vijf minuten helder maakt waar jij in gelooft. Je mag dat doen door een preek te houden, maar ook door een tekst, muziek, of een gedicht te laten horen. Je mag ook iets laten zien of iets laten beleven. Wat betreft vorm en inhoud zijn er geen grenzen. Als je er maar mee duidelijk kunt maken waar jij al dan niet in gelooft. Zo komt er een mozaïek tot stand van alles waar de bezoekers van de Levensbron in geloven, waarmee we elkaar kunnen inspireren.’

Het idee voor de ‘preek van de leek’ ontstond als knipoog naar 27 januari, de zondag waarop de burgemeester van Kampen zijn eigen ‘preek van de leek’ in de Levensbron kwam houden.

Mochten er nog meer mensen eens willen vertellen waar zij in geloven, dan kan dat nog steeds. Meld dit bij Anneke door te mailen naar veld5834@planet.nl en misschien dat er dan zelfs een derde Zondag Anders met lekenpreken georganiseerd kan worden. Wie de dienst van 3 februari wil bijwonen: er wordt gestart om 10.15 uur in Levensbron aan de Vloeddijk 62.