‘De Verrekijkers’ organiseren ook dit seizoen weer een viertal ‘Zondag Anders’ diensten. ‘Geen kerkdiensten waarbij het geloof voorop staat, maar momenten van bezinning waarbij het draait om onszelf en onze eigen ervaring’, aldus Anneke van der Velde, die als voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder de ‘Zondag Anders’ diensten leidt. Bij de dienst van zondag 18 februari zal ‘moed’ centraal staan.

‘De Verrekijkers’ is de naam voor het samenwerkingsverband tussen de Evangelisch Lutherse Gemeente (Kampen) en de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder. Deze samenwerking komt tot uiting in het gezamenlijke programma voor mensen met belangstelling voor verdieping.

Geen zware kerkdienst
‘De Zondag Anders-dienst is juist ook voor mensen die doorgaans niet naar de kerk gaan, of voor die mensen die een ‘normale’ kerkdienst net iets te zwaar vinden’, vertelt Anneke. ‘Tijdens een ‘zondag anders’-bijeenkomst bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging. Teksten uit verschillende levensbeschouwingen komen aan bod, maar vooral onze eigen ervaring staat centraal.’

Deugden
De vrijzinnigen hebben dit jaar ervoor gekozen om de vier ‘kardinale deugden’ aan de orde te laten komen in de zondag anders vieringen. Deze deugden zijn: wijsheid, moed, rechtvaardigheid en matigheid. De vorige ‘zondag anders’-bijeenkomst ging over wijsheid. Deze keer zal ‘moed’ centraal staan.
‘We lezen daarover verschillende (religieuze) teksten, we luisteren naar muziek, zingen liederen, maar staan ook stil bij onze eigen ervaring’, aldus Anneke. ‘Is moedig zijn wel altijd goed? Waar haal je de moed vandaan? Wat is het moedigste besluit in je leven geweest?’

Tijdens deze speciale diensten, die bewust geen religieuze achtergrond hebben, is iedereen van harte welkom. Alle diensten vinden plaats in de Levensbron aan de Vloeddijk 62. De volgende dienst is op zondag 18 februari en start vanaf 10.15 uur.