De Vrijzinnige dienst van zondag 11/11 wordt door gastvoorganger Gea Feddes verzorgd en staat, omdat het nu eenmaal de elfde van de elfde is, geheel in het van rijkdom, hebzucht en Sint Maarten. Iedereen is vanaf 10 uur welkom in Levensbron aan de Vloeddijk 62 te Kampen.

Voorganger Gea Feddes: ‘Aanstaande zondag zullen wij stilstaan bij de vraag ‘Wat is rijkdom nu eigenlijk?’ Is dat het verzamelen van veel spullen, zoals de rijke boer dat uit de gelijkenis van Jezus deed, of is rijkdom ook te vinden in andere zaken in het leven?’

Tijdens deze dienst komen vragen aan bod als ‘Wat is nu eigenlijk hebzucht’ en ‘Mag ik wel van mijn spullen genieten?’ ‘Sint Maarten wist hier in ieder geval een goed antwoord op te vinden door zijn mantel te delen met een arme bedelaar’, aldus ds. Gea Feddes. ‘Ik hoop u zondag te zien.’

Laat de goedheid van St. Maarten spreken

Laat de goedheid van St. Maarten
spreken, wanneer de herfst een
koude depressie zaait in menig
mensenhart. Zo velen lijken nu
al weer reeds vergeten;
dat de natuur in hun leven nog
maar zo kort geleden ook zijn
royale kanten had.

Laat de goedheid van St. Maarten
spreken, wanneer de herfst de
koude met een dik bladerdek
afschermt. Zovelen lijken nu
al weer reeds vergeten;
dat de natuur slechts tijdelijk
terugtreed, maar na zijn vruchtbare
terugkomst des te royaler beschermt.

Laat de grijsheid van de herfst
een veelkleurig licht in ons ontsteken
als een oplichtende herfstverkleuring,
die ons aan St. Maarten denken doet.
Die de herfstkoude met een bedelaar
wenste te delen, omdat een mantelzorger
aan zijn lijdende medemens denken moet.