Deze zondag zal de Vrijzinnige dienst in Levensbron worden voorgegaan door Etje Verhagen-Krikke. Haar dienst zal gaan over (minder) moeten. Tenslotte ‘moeten’ we al zoveel in het leven. Etje vertelt graag hoe dat anders kan (en ‘moet’ 😉).

Etje laat in haar dienst diverse zaken de revue passeren. Zoals een verhaal van Toon Tellegen over de mier die op reis moet gaan. Maar ook een lezing uit de Bergrede – over hoe mensen echt gelukkig kunnen worden -, komt voorbij. Ook leest ze het gedicht ‘Overgave’ uit ‘Psalmen van een vrouw’, geschreven door Maria de Groot:

Laat overgave aan Mij voor alles gaan,
Daarin ligt de bron van je kracht.

Zo sprak de scheppende Geest tot mij.
De Altijd levende spoorde mij aan
Niet om te strijden of te bedwingen,
Maar om te vallen en vrij te zijn.

Dat is de zoete terugkeer zou durven,
De vogel worden die ik ben,
In het nest van de trouw,
In de kern van de Naam.

Ik keerde in tot mijzelf
De vlammen van de Geest laaiden op.
De vuurvogel die ik was
Liet zich in diepten gaan,
Streek neer op het barmhartig water,
Een gebed elke golf, de branding een psalm.

Gedragen door deze zee
Ben ik voor stormen gereed.

Natuurlijk heeft Etje ook nog een ‘boodschap’ over hoe we dat ‘moeten’ kunnen loslaten. Wat dat is, verklappen we nog even niet. Dat hoort u bij haar dienst. Etje: ‘De uiteindelijke boodschap is …, zodat we meer mogen en minder moeten. En dat dat ons gelukkiger maakt dan wanneer we steeds maar moeten om het moeten.’

Zondag 7 april, vanaf 10.15 uur in Levensbron; inloop vanaf 10.00 uur.