‘De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar…’ (Hanna Lam)

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de mensen die zijn overleden. Mensen die deel uitmaakten van onze gemeenschap, maar ook mensen daarbuiten. Mensen die we lief hebben gehad en van wie we recent of al langer geleden afscheid hebben moeten nemen. Soms gaat het om een mild verdriet, soms om een scherp en bitter verdriet. Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de dood, bij het afscheid nemen, bij het verdriet en bij de troost. Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken.

Deze vrijzinnige zondagdienst wordt geleid door Ds. Anneke van der Velde. De dienst vindt plaats in de Levensbron aan de Vloeddijk. Een ieder is van harte welkom.