Op zondag 7 mei vindt er een bijzondere ‘Zondag Anders’ viering plaats in de Levensbron. We staan dan stil bij 4 en 5 mei. Pieter Faber, zoon van vrijzinnig predikant Adriaan Faber -die in oorlogstijd in Kampen onze Vereniging heeft gediend- zal vertellen over zijn ouders, en de joodse onderduikers die zij hebben geherbergd. Dit is een indrukwekkend en inspirerend verhaal, met veel linken naar onze Vereniging en Kampen. Pieter heeft toestemming van het Joods Cultureel Kwartier gekregen om dagboeken uit de oorlogstijd te laten zien. De presentatie van Pieter zal omlijst worden met muziek, zang en stilte. Er zal gelegenheid zijn een lichtje aan te steken voor de mensen die in oorlog zijn overleden.

Download hier de liturgie van deze dienst

Overigens vond Pieter Faber in de archieven van zijn vader nog een bijzonder bericht…
Download het bericht van Adriaan Faber hier

Pieter: “Op de achterkant van het origineel staat bij de diverse berichten:
‘Onze actieve vrouwenvereeniging zond ons haar jaarverslag over 1942. Het verhaalt van het weer tot leven en bloei komen na een lange rustperiode van Mei 1940—Juni 1942. De vereeniging is goed vooruit gegaan in ledental, de zaal wordt welhaast te klein. De samenkomsten, op Donderdagmiddag, worden goed bezocht. Uit het verlag blijkt hoezeer de vrouwenvereeniging een plaats inneemt van beteekenis in het groote verband onzer gemeente. Nieuwe leden blijven welkom.”
“Door familieomstandigheden is de predikant verhinderd aanstaande Dinsdag de bijbelkring te leiden. Er is dan geen samenkomst. Wij slaan nu eenmaal over en de eerstvolgende samenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 23 Febr.” Op 18 februari 1942 werd mijn broer René geboren.

 

Datum/Tijd: 07/05/2023 | 10:15 - 11:30 uur

Locatie: Levensbron